Chuyển tới nội dung
Deloitte Passport 2020 chính thức mở đơn

Deloitte Passport 2020 chính thức mở đơn

09/08/2020

Chương trình Deloitte Passport năm 2020 chính thức mở đơn đăng ký online đồng loạt cho các bạn sinh viên năm 2, năm 3 và năm 4 Đại học đến hết ngày 03/09/2020.

Các sinh viên được lựa chọn tham gia chương trình sẽ được trao cuốn hộ chiếu “Deloitte Passport” với lộ trình là các chặng đào tạo chuyên sâu, các lớp huấn luyện kỹ năng quan trọng và các kì thực tập được thiết kế theo chuẩn mới tại Deloitte Việt Nam. Với việc hoàn thành các chặng bay trong chương trình, các sinh viên sẽ được trao cơ hội làm việc chính thức tại Deloitte Việt Nam.

Để tìm hiểu thêm thông tin về các vị trí mở tuyển, yêu cầu ứng tuyển đối với từng vị trí và nộp đơn đăng ký tham gia chương trình, các bạn vui lòng truy cập đường link http://bit.ly/2020DeloittePassport.

Chào mừng các bạn đến với Deloitte Passport, chương trình được thiết kế toàn diện dành cho nhân viên trẻ thế hệ thiên niên kỷ của Deloitte!

#DeloitteVietnam #DeloittePassport2020

Hình ảnh có thể có: văn bản cho biết 'Deloitte. Deloitte Passport 2020 Ajourney to Excellence inclusive journey with intensive training, mentoring students year university! Applications -03Sep Writingtest nshipsat Deloitte Vietnam Individua ........ 01Oct-02 Functions receive interns: Writingest Audit& Assurance 05Oct- Individual interviews Financial Advisory RiskAdvisory Your journey awaits! Contact infomation https://jobs.sea.da deloitte.com/ DeloitteVietnamTalents DelotteCareersOpportunities Deloitte Passport'


Bài viết khác
Lịch khai giảng