Chuyển tới nội dung

Đọc hiểu và Phân tích Báo Cáo Tài Chính

Đọc hiểu và Phân tích Báo Cáo Tài Chính

Đọc hiểu và Phân tích Báo Cáo Tài Chính
Đọc hiểu và phân tích báo cáo tài chính (BCTC) là kỹ năng thiết yếu trong hầu hết các ngành kinh doanh từ đầu tư cổ phiếu đến tài chính, chứng khoán, bảo hiểm, ngân hàng, kế toán, kiểm toán. Đây là công việc quan trọng giúp nhà quản trị doanh nghiệp có thể chọn lựa được phương án đầu tư kinh doanh tối ưu, mang đến hiệu quả kinh doanh cao nhất cho doanh nghiệp.Thời lượng: 16 giờ
Gói học phí: 3.500.000
VND
Yêu cầu tư vấn
Đăng ký ngay

Thông tin của bạn

Đăng ký

Đọc hiểu và phân tích báo cáo tài chính (BCTC) là kỹ năng thiết yếu, Vậy BCTC là gì? BCTC cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động tài chính của doanh nghiệp, như: tài sản, nợ, vốn chủ sở hữu, doanh thu, lợi nhuận, dòng tiền… và được công bố định kỳ cuối mỗi quý và cuối năm.

Khi cả thế giới và ngay tại Việt Nam vẫn đang đương đầu với đại dịch covid 19 và công tác dự đoán tình hình dịch bệnh là điều không thể thì việc hoạch định các phương án kinh doanh trong biến động càng mang ý nghĩa sống còn với doanh nghiệp. Chính vì vậy việc đọc hiểu và phân tích BCTC có ý nghĩa rất quan trọng đối với bản thân doanh nghiệp, cũng như nhiều đối tượng liên quan đến tài chính của doanh nghiệp, bao gồm: chủ nợ, nhà đầu tư, cơ quan chính quyền… Tuy nhiên không phải ai cũng có đủ kiến thức, chuyên môn, trình độ để đọc và phân tích loại báo cáo này. 
 

Khoá học Đọc hiểu và Phân tích BCTC của Viện Đào tạo Toptrain được thiết kế để giúp các bạn có thể đọc hiểu BCTC một cách chi tiết và chính xác nhất. Gồm nhữngnội dung sau đây: 

Phần 1: Giới thiệu về phân tích Báo cáo Tài chính (BCTC)

·  Các vấn đề chung của BCTC

·  Nội dung, cơ sở lập BCTC

Phần 2: Phân tích báo cáo tài chính

·  Những vấn đề cơ bản của Phân tích tài chính doanh nghiệp

·  Phân tích tình hình & kết quả kinh doanh

·  Phân tích tình hình tài chính thông qua bảng cân đối kế toán

·  Phân tích các tỉ số tài chính

·  Phân tích tình hình lưu chuyển tiền tệ

·  Dự báo báo cáo tài chính
 

Sau khi hoàn thành Khoá học Đọc hiểu và Phân tích BCTC học viên sẽ đạt được những kết quả sau:

☑️ Hiểu rõ và phân biệt các loại báo cáo tài chính trong doanh nghiệp

☑️ Có phương pháp nhìn nhận, đánh giá nhanh báo cáo tài chính với cách tiếp cận rất đơn giản, dễ ứng dụng

☑️ Hệ thống được các bước phân tích báo cáo và các chỉ số tài chính

☑️ Tính toán các chỉ số thanh khoản, khả năng thanh toán, khả năng sinh lời và tăng trưởng

☑️ Phân tích hiệu suất của một công ty dựa trên tài chính của họ qua các phép phân tích

 

  •  Nhân sự làm việc trong bộ phận Kế toán, Kiểm toán nội bộ, Kiểm soát nội bộ, trưởng các bộ phận kinh doanh;
  • Giám đốc, quản lý các doanh nghiệp vừa và nhỏ; các doanh nghiệp khởi nghiệp;
  •  Sinh viên các ngành kinh tế, kế toán, tài chính