Chuyển tới nội dung
Covid - 19 đã và đang có nhiều ảnh hưởng tới cuộc sống con người, gia đình và xã hội. Đại dịch này cũng có thể tác động tới doanh nghiệp và nền kinh tế nói chung

Covid - 19 đã và đang có nhiều ảnh hưởng tới cuộc sống con người, gia đình và xã hội. Đại dịch này cũng có thể tác động tới doanh nghiệp và nền kinh tế nói chung

27/04/2020

Trong bối cảnh đầy bất ổn và đại dịch còn có thể kéo dài, doanh nghiệp buộc phải đối mặt với những thách thức về quản lý tiền mặt và ứng phó với những thách thức này một cách nhanh chóng.

Sau đây là một số lĩnh vực quan trọng liên quan tới quản lý tiền mặt và nguồn vốn mà doanh nghiệp cần xem xét trong thời gian này:

  • Doanh nghiệp có nắm bắt được tầm ảnh hưởng của các tình huống khác nhau và các phương án ứng phó mà doanh nghiệp có thể thực hiện trong từng tình huống?
  • Doanh nghiệp đã xem xét số dư tiền, quy trình báo cáo và các biện pháp kiểm soát chưa?
  • Doanh nghiệp có biết ai là nhà cung cấp chính và hiểu rõ các khoản thanh toán cần thiết để đảm bảo vận hành liên tục?
  • Doanh nghiệp đã quyết định trì hoãn các giao dịch mua hiện có để bảo tồn dòng tiền chưa?
  • Doanh nghiệp có thể xác định nguồn vốn lưu động dư thừa và thiết lập các giải pháp để nhanh chóng chuyển đổi những nguồn vốn này thành tiền mặt không?

Kiểm soát rõ ràng là yếu tố quyết định trong quản lý thanh khoản. Hiểu rõ về số dư & dòng tiền có thể giúp doanh nghiệp chuẩn bị, ứng phó và phát triển mạnh mẽ sau đại dịch COVID - 19

Nguồn: Trích PWC Việt Nam


Bài viết khác
Lịch khai giảng