Chuyển tới nội dung

Thuế Chuyên sâu

Hướng dẫn Quyết toán Thuế 2021

Hướng dẫn Quyết toán Thuế 2021

Bạn có biết, năm 2021 là năm có nhiều chính sách thuế quan trọng được ban hành mới, sửa...
Hội thảo miễn phí Chia sẻ kinh nghiệm Thanh Kiểm tra & Quyết toán Thuế năm 2021 - tổ chức trực tuyến vào tối 27/10/2021.

Hội thảo miễn phí Chia sẻ kinh nghiệm Thanh Kiểm tra & Quyết toán Thuế năm 2021 - tổ chức trực tuyến vào tối 27/10/2021.

Quyết toán thuế là một trong những nghiệp vụ quan trọng mà kế toán của mọi doanh nghiệp...
Hội thảo miễn phí: GIẢM THIỂU RỦI RO VỀ THUẾ NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN & XÂY DỰNG

Hội thảo miễn phí: GIẢM THIỂU RỦI RO VỀ THUẾ NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN & XÂY DỰNG

Hội thảo miễn phí: GIẢM THIỂU RỦI RO VỀ THUẾ NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN & XÂY DỰNGBạn là...
Hội thảo miễn phí: Top 5 phương án Nhân sự giúp Doanh nghiệp trong giai đoạn bình thường mới thông qua phân bổ phúc lợi & tối ưu Thuế TNCN

Hội thảo miễn phí: Top 5 phương án Nhân sự giúp Doanh nghiệp trong giai đoạn bình thường mới thông qua phân bổ phúc lợi & tối ưu Thuế TNCN

Covid-19 đã gây ra những tác động nặng nề chưa từng có đối nền kinh tế và hàng loạt doanh...
Soát xét BÁO CÁO TÀI CHÍNH để Ngăn chặn RỦI RO về THUẾ trong doanh nghiệp Bất động sản & Xây dựng

Soát xét BÁO CÁO TÀI CHÍNH để Ngăn chặn RỦI RO về THUẾ trong doanh nghiệp Bất động sản & Xây dựng

Quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và thu hút đầu tư nước...
Nguyên tắc Thuế

Nguyên tắc Thuế

ICAEW CFAB là Chứng chỉ quốc tế về Tài chính, Kế toán và Kinh doanh của Viện Kế toán Công...
99 Sai sót thường gặp về Thuế

99 Sai sót thường gặp về Thuế

Có thể nói Kế toán là bộ phận quan trọng của mỗi một công ty hay một doanh nghiệp. Kế toán...
Thuế nhà THẦU - chuyển giá và hiệp định (tránh đánh Thuế 2 lần)

Thuế nhà THẦU - chuyển giá và hiệp định (tránh đánh Thuế 2 lần)

Khoá học: Thuế Nhà thầu, Chuyển giá & Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần của Viện Đào tạo...