Chuyển tới nội dung

Thoả thuận sử dụng

CHẤP THUẬN ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN:
Vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản & Điều Kiện này trước khi truy cập và sử dụng dịch vụ trên website đăng tuyển dụng toptrain.edu.vn hoặc bất kỳ ứng dụng nào của Công ty Cổ phần Tư vấn Nhân sự Nguồn Lực Việt (sau đây gọi là “Công ty”). Bằng việc truy cập hoặc sử dụng Website toptrain.edu.vn, bạn chấp thuận Điều Khoản & Điều Kiện này và đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định về sử dụng Dịch vụ trên website toptrain.edu.vn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bản thỏa thuận này, vui lòng liên hệ chúng tôi qua email: [email protected] 

ĐĂNG KÝ
Bạn sẽ tự tạo một tài khoản với mật khẩu để sử dụng dịch vụ miễn phí trên website toptrain.edu.vn. Bạn cam kết rằng việc sử dụng tài khoản phải tuân thủ các quy định của toptrain.edu.vn, đồng thời tất cả các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi là đúng, chính xác, đầy đủ với tại thời điểm được yêu cầu. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của bạn sẽ căn cứ trên thông tin tài khoản bạn đã đăng ký, do đó nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của bạn.

Bạn được quyền đăng tải nội dung thông tin đăng tuyển của mình và/hoặc đường dẫn trên Website toptrain.edu.vn đến nội dung thông tin tuyển dụng tại trang web của mình và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và hợp pháp của các nội dung này.

MẬT KHẨU VÀ BẢO MẬT
Khi bạn đăng ký sử dụng trang web toptrain.edu.vn bạn sẽ được yêu cầu khởi tạo mật khẩu. Để tránh việc gian lận, bạn phải giữ mật khẩu này bảo mật và không được tiết lộ hoặc chia sẻ với bất kỳ người nào. Nếu bạn biết hoặc nghi ngờ người khác biết mật khẩu của bạn, bạn nên thông báo với chúng tôi ngay lập tức bằng cách liên hệ với chúng tôi tại email [email protected]

Nếu toptrain.edu.vn có lý do để tin rằng có khả năng có hành vi vi phạm bảo mật hoặc sử dụng không đúng mục đích trang web toptrain.edu.vn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn thay đổi mật khẩu hoặc chúng tôi có thể tạm dừng tài khoản của bạn.

Trường hợp bạn mất Mật khẩu hoặc hoặc sử dụng không đúng mục đích trang web toptrain.edu.vn:

Bạn phải chịu tất cả sự mất mát hoặc thiệt hại phát sinh; và
Bạn chịu trách nhiệm sẽ bồi thường hoàn toàn cho toptrain.edu.vn trong trường hợp toptrain.edu.vn có xảy ra mất mát hoặc thiệt hại.
QUYỀN TỪ CHỐI CUNG CẤP DỊCH VỤ
Công ty bảo lưu quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho các cá nhân, tổ chức, mà theo quy định của pháp luật hoặc theo toàn quyền đánh giá của Công ty:

Có hoạt động kinh doanh cùng lĩnh vực, nghành nghề với Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn, các hoạt động kinh doanh dịch vụ việc làm thông qua website, ứng dụng thương mại điện tử bán hàng và/hoặc website, ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (sàn giao dịch thương mại điện tử); và/hoặc
Vận hành, quản lý website, ứng dụng liên quan đến tuyển dụng, dịch vụ việc làm tương tự nền tảng website, ứng dụng của Công ty nhằm mục đích kinh doanh, thu lợi nhuận; và/hoặc
Khai thác, sử dụng các thông tin được cung cấp bởi dịch vụ của Công ty không nhằm phục vụ cho mục đích tuyển dụng cho chính cá nhân, tổ chức đó; và/hoặc
Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ mang tính chất cạnh tranh với các dịch vụ hiện có của toptrain.edu.vn.
Trường hợp, Công ty đã cung cấp dịch vụ cho bạn và/hoặc công ty bạn nhưng sau đó phát hiện ra bạn và/hoặc công ty bạn thuộc một trong các đối tượng mà Công ty từ chối cung cấp dịch vụ nêu trên, thì tùy theo quyết định của Công ty sẽ tiến hành:

Chấm dứt cung cấp dịch vụ và thông báo cho Khách hàng,
Gỡ bỏ toàn bộ tin đăng tuyển (nếu có),
Gỡ bỏ, vô hiệu hóa tài khoản sử dụng website toptrain.edu.vn nếu xét thấy cần thiết
Hoàn trả lại khoản tiền mà bạn đã thanh toán (nếu có) tương ứng với khối lượng dịch vụ mà Công ty chưa cung cấp và/hoặc bạn chưa kích hoạt sử dụng.

QUYỀN & TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG
Truy cập website toptrain.edu.vn:
Bạn có trách nhiệm tự cung cấp tất cả phần cứng, phần mềm, số điện thoại hoặc các thiết bị liên lạc khác và/hoặc dịch vụ kết nối tới Internet và truy cập website toptrain.edu.vn, đồng thời có trách nhiệm trả mọi khoản phí truy cập Internet, phí điện thoại hoặc các khoản phí khác phát sinh trong quá trình kết nối Internet và truy cập website toptrain.edu.vn.

Đạo đức người sử dụng:
Khi sử dụng Dịch vụ của toptrain.edu.vn và truy cập vào Website toptrain.edu.vn, bạn nhận thức đầy đủ các điều cấm sau:

Chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại khối đoàn kết toàn dân, tuyên truyền, xuyên tạc, kích động hoặc cung cấp thông chống phá Nhà nước Việt Nam;
Kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, kích động dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc;
Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định;
Xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của công dân;
Quảng cáo, tuyên truyền hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục cấm đã được pháp luật quy định;
Đề cập đến các vấn đề chính trị và tôn giáo;
Sử dụng các từ ngữ vô văn hóa vi phạm truyền thống đạo đức của Việt Nam;
Hạn chế hoặc ngăn cản người sử dụng khác sử dụng và hưởng các tính năng tương tác;
Gửi hoặc chuyển các thông tin bất hợp pháp, đe doạ, lạm dụng, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, phi thẩm mỹ, xúc phạm hoặc bất kỳ loại thông tin không đứng đắn nào, bao gồm nhưng không hạn chế việc truyền bá tin tức góp phần hay khuyến khích hành vi phạm tội, gây ra trách nhiệm pháp lý dân sự hoặc vi phạm pháp luật đia phương, liêng bang, quốc gia hoặc quốc tế;
Gửi hay chuyển các thông tin, phần mềm, hoặc các tài liệu khác bất kỳ, vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác, hoặc các sản phẩm phái sinh mà không được sự cho phép của người chủ sở hữu hoặc người có quyền hợp pháp;
Gửi hoặc chuyển thông tin, phần mềm hoặc tài liệu bất kỳ có chứa virus hoặc một thành phần gây hại khác;
Thay đổi, làm hư hại hoặc xóa nội dung bất kỳ hoặc các phương tiện khác mà không phải là nội dung thuộc sở hữu của bạn, hoặc gây trợ ngại cho những người khác truy cập đến Website toptrain.edu.vn;
Phá vỡ luồng thông tin bình thường trong một vùng tương tác;
Tuyên bố có liên hệ với hay phát ngôn cho một doanh nghiệp, hiệp hội, thể chế hay tổ chức nào khác mà bạn không được uỷ quyền tuyên bố mối liên hệ đó;
Thực hiện tấn công mạng, khủng bố mạng, gián điệp mạng, tội phạm mạng; gây sự cố, tấn công, xâm nhập, chiếm quyền điều khiển, làm sai lệch, gián đoạn, ngưng trệ, tê liệt hoặc phá hoại hệ thống thông tin;
Sử dụng Website toptrain.edu.vn cho những mục đích phi pháp, bao gồm nhưng không giới hạn hành vi vi phạm một quy tắc, chính sách hay hướng dẫn sử dụng nào của nhà cung cấp dịch vụ Internet cho bạn hay các dịch vụ trực tuyến.

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN SỐ LƯỢNG LỚN & TỰ ĐỘNG
Các tài khoản được đăng ký một cách tự động và/hoặc có hệ thống với số lượng lớn, theo toàn quyền đánh giá của Công ty, được xem là vi phạm và sẽ áp dụng các xử lý vi phạm theo quy định tại Điều Khoản và Điều Kiện này.

HOẠT ĐỘNG KHÔNG ĐÚNG MỤC ĐÍCH
Bất kỳ hành vi lạm dụng và/hoặc sử dụng website toptrain.edu.vn sai lệch khỏi mục đích tuyển dụng, tìm kiếm cơ hội việc làm, theo toàn quyền đánh giá bởi Công ty, sẽ có thể được xem là vi phạm và sẽ bị áp dụng các xử lý vi phạm theo quy định tại Điều Khoản và Điều Kiện này.

Quấy rầy người dùng khác. 

Công ty mong muốn tạo môi trường tự do và lành mạnh cho hoạt động tuyển dụng và tìm kiếm việc làm của tất cả người dùng. Khi sử dụng Website toptrain.edu.vn, bạn cần cân nhắc cẩn thận các nội dung do mình đưa lên vùng tương tác và các phản hồi đối với người dùng khác. Nếu Công ty nhận được phản ánh về bất kỳ hành vi quấy rầy nào (bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi đe dọa, đưa ra các nội dung trống rỗng hoặc chuỗi ký tự/từ ngẫu nhiên không có nghĩa và/hoặc không liên quan đến các nội dung tương tác hợp lý, gửi thư rác, sử dụng các hình thức lừa dối nhằm lôi kéo sự chú ý hoặc nhằm mục đích tiếp thị thương mại) làm ảnh hưởng đến việc sử dụng dịch vụ, cản trở khả năng tiếp cận thông tin, đem lại sự không thoải mái cho người dùng khác, Công ty, ngay lập tức, có quyền tạm dừng cung cấp dịch vụ mà không cần thông báo và/hoặc hoàn lại tiền đối với người dùng bị báo cáo sai phạm để điều tra và xử lý theo quy định tại Điều Khoản và Điều Kiện này.

CÁC QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Bạn thừa nhận, toptrain.edu.vn Website cho phép truy cập đến Nội dung được bảo vệ bản quyền, tên thương mại và các quyền sở hữu khác (kể cả quyền sở hữu trí tuệ) (“Quyền Sở hữu Trí tuệ”), và thừa nhận các quyền sở hữu trí tuệ đó là hợp lệ và được bảo vệ trên mọi phương tiện truyền thông hiện có và sau này, trừ những điểm nêu rõ ràng dưới đây, việc sử dụng nội dung của bạn sẽ được quản lý theo các luật bản quyền và các luật sở hữu trí tuệ hiện hành khác.
Bạn đồng ý và thừa nhận rằng tất cả các nội dung trên toptrain.edu.vn Website bao gồm nhưng không giới hạn bởi các sơ yếu lý lịch sẽ thuộc quyền sở hữu trí tuệ duy nhất của Website toptrain.edu.vn và Navigos Group và bạn không được quyền thay đổi, sao chép, mô phỏng, truyền, phân phối, công bố, tạo ra các sản phẩm phái sinh, hiển thị hoặc chuyển giao, hoặc khai thác nhằm mục đích thương mại bất kỳ phần nào của nội dung, toàn bộ hay từng phần. Tuy nhiên, bạn có thể (i) tạo một bản sao dưới dạng số hoặc hình thức khác để phần cứng và phần mềm máy tính của bạn có thể truy cập và xem được nội dung, (ii) in một bản sao của từng đoạn nội dung, (iii) tạo và phân phối một số lượng hợp lý các bản sao nội dung, toàn bộ hay từng phần, ở dạng bản in hoặc bản điện tử để dùng nội bộ.
Logo và tên toptrain.edu.vn là các nhãn hiệu thương mại của toptrain.edu.vn và không được sao chép, giả mạo hay sử dụng toàn bộ hoặc một phần khi chưa có sự cho phép trước bằng văn bản của toptrain.edu.vn. Ngoài ra, tất cả các tiêu đề trang, đồ họa tùy chỉnh, biểu tượng nút và tập lệnh đều là nhãn hiệu dịch vụ, nhãn hiệu thương mại và/hoặc bao bì thương mại của toptrain.edu.vn và không được sao chép, giả mạo hay sử dụng toàn bộ hoặc một phần khi chưa có sự cho phép trước bằng văn bản của toptrain.edu.vn.
Bất kỳ bản sao nội dung được phép nào cũng phải được tái tạo ở dạng không thể biến đổi được các thông tri bất kỳ chứa trong nội dung, chẳng hạn như tất cả các thông tri về Quyền Sở hữu Trí tuệ, và các nguồn thông tin ban đầu cho “website nghề nghiệp toptrain.edu.vn ” và địa chỉ mạng (URL) của nó. Bạn sẽ không có bất kỳ Quyền Sở hữu Trí tuệ nào qua việc tải xuống hoặc in nội dung. Bất kể các bản sao hoặc việc sử dụng trái phép nào đối với nội dung nào cho mục đích thương mại sẽ bị coi là vi phạm và bị xử lý theo quy định có liên quan của pháp luật và các điều khoản quy định tại bản thỏa thuận này.
CÁC LIÊN KẾT  
Bạn hiểu rằng trừ phần nội dung, các sản phẩm và dịch vụ có trên Website toptrain.edu.vn, toptrain.edu.vn , công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, cũng như các giám đốc, nhân viên, người làm công và các đại lý tương ứng kiểm soát, cung cấp không chịu trách nhiệm với nội dung, hàng hóa hoặc các dịch vụ của các sites khác trên Internet được kết nối đến hoặc từ Website toptrain.edu.vn. Tất cả nội dung, hàng hóa và các dịch vụ đó đều có thể truy cập được trên Internet bởi bên thứ ba độc lập và không phải là một phần của Website toptrain.edu.vn hoặc được kiểm soát bởi toptrain.edu.vn . Website toptrain.edu.vn không xác nhận và cũng không chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính đầy đủ, tính hữu dụng, chất lượng và tính sẵn sàng của mọi nội dung, hàng hóa hay các dịch vụ có trên các site được kết nối đến hoặc từ Website toptrain.edu.vn mà đó là trách nhiệm duy nhất của bên thứ ba độc lập đó, và do vậy việc sử dụng của bạn là sự mạo hiểm riêng của bạn. Website toptrain.edu.vn, công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, hoặc các giám đốc, nhân viên, người làm công và các đại lý tương ứng không chịu trách nhiệm pháp lý, trực tiếp hay gián tiếp, với mọi mất mát hay thiệt hại gây ra bởi hoặc bị cho là gây ra bởi việc sử dụng hoặc sự tin cậy của bạn vào mọi nội dung, hàng hóa hoặc các dịch vụ có trên site bất kỳ được kết nối đến hoặc từ Website toptrain.edu.vn, hoặc do bạn không thể truy cập lên Internet hay site bất kỳ kết nối đến hoặc từ Website toptrain.edu.vn.

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM
toptrain.edu.vn không tuyên bố hay đảm bảo rằng dịch vụ sẽ không bị lỗi hay không bị gián đoạn; rằng các lỗi sẽ được khắc phục; hoặc rằng dịch vụ hoặc máy chủ cung cấp dịch vụ không bị nhiễm bất kỳ thành phần có hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở vi-rút. toptrain.edu.vn không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay đảm bảo nào rằng thông tin (bao gồm mọi hướng dẫn) về dịch vụ chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích. Bạn xác nhận rằng bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng dịch vụ. toptrain.edu.vn không đảm bảo rằng việc bạn sử dụng dịch vụ là hợp pháp trong bất kỳ khu vực pháp lý cụ thể nào và toptrain.edu.vn từ chối đưa ra các bảo đảm đó một cách cụ thể. Một số khu vực pháp lý giới hạn hoặc không cho phép tuyên bố miễn trừ trách nhiệm về bảo đảm ngụ ý hay các bảo đảm khác, vì vậy tuyên bố miễn trừ trách nhiệm trên có thể không áp dụng cho bạn trong phạm vi luật pháp của khu vực pháp lý đó áp dụng cho bạn và các điều khoản sử dụng này. 

Bằng cách truy cập hay sử dụng dịch vụ, bạn tuyên bố và bảo đảm rằng hoạt động của mình là hợp pháp trong mọi khu vực pháp lý nơi bạn truy cập hay sử dụng dịch vụ. 

toptrain.edu.vn không xác nhận nội dung và từ chối cụ thể bất kỳ trách nhiệm hay trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào về mọi mất mát, thiệt hại (cho dù thực sự, do hậu quả, do trừng phạt hoặc bất kỳ điều gì khác), thương tích, khiếu nại, trách nhiệm pháp lý hay nguyên nhân khác dưới mọi hình thức hoặc đặc điểm dựa trên hoặc do bất kỳ nội dung nào.

GIỚI HẠN VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ
Trong mọi tình huống, toptrain.edu.vn sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn về bất kỳ mất mát hay thiệt hại nào dưới mọi hình thức (bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ mất mát hay thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, kinh tế, cảnh báo, đặc biệt, do trừng phạt, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả nào) có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến: (a) dịch vụ; (b) nội dung toptrain.edu.vn; (c) nội dung người dùng; (d) việc bạn sử dụng, không thể sử dụng hoặc hiệu quả của dịch vụ; (e) mọi hành động được thực hiện có liên quan đến việc điều tra của toptrain.edu.vn hoặc cơ quan thực thi pháp luật về việc sử dụng dịch vụ của bạn hoặc bất kỳ bên nào khác; (f) bất kỳ hành động nào được thực hiện có liên quan đến chủ sở hữu bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác; (g) mọi lỗi hoặc thiếu sót trong hoạt động của dịch vụ; hoặc (h) mọi thiệt hại đối với mọi máy tính, thiết bị di động, thiết bị hoặc công nghệ khác của người dùng, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiệt hại do bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật nào hoặc do bất kỳ vi-rút, lỗi, giả mạo, gian lận, lỗi, thiếu sót, gián đoạn, khiếm khuyết, trì hoãn quá trình hoạt động hoặc truyền đi, lỗi mạng hay dòng máy tính, mọi sự cố kỹ thuật khác hoặc trục trặc khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiệt hại do mất lợi nhuận, mất tín nhiệm, mất dữ liệu, ngừng việc, độ chính xác của kết quả hoặc lỗi hay trục trặc máy tính, ngay cả khi có thể dự đoán được hoặc toptrain.edu.vn đã được thông báo hay lẽ ra phải biết về khả năng xảy ra các thiệt hại đó, cho dù theo hợp đồng, do sơ ý, trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt hoặc sai lầm cá nhân (bao gồm, nhưng không giới hạn ở nguyên nhân một phần hoặc toàn bộ do sơ ý, thiên tai, lỗi viễn thông, lấy cắp hay hủy hoại dịch vụ). Trong mọi trường hợp, toptrain.edu.vn không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hoặc bất kỳ ai khác về mất mát, thiệt hại hoặc thương tích, bao gồm nhưng không giới hạn ở thương tích cá nhân hoặc tử vong.

TUÂN THỦ & XỬ LÝ VI PHẠM
Bạn phải tuân thủ đúng các quy định tại bản Điều khoản & Điều kiện này như là điều kiện tiên quyết cho việc sử dụng Dịch vụ. Trường hợp bạn vi phạm bất kỳ quy định nêu tại Đơn đặt hàng, Hợp đồng Dịch vụ và bản Điều Kiện & Điều Khoản này, thì chúng tôi có quyền gỡ bỏ mọi đăng tuyển, nội dung hoặc đường dẫn của bạn hoặc gỡ bỏ, vô hiệu hóa tài khoản sử dụng website toptrain.edu.vn nếu xét thấy cần thiết và tạm dừng và/hoặc chấm dứt việc cung cấp dịch vụ mà không phải trả lại Phí Dịch vụ hoặc số tiền dịch vụ mà bạn đã thanh toán nhưng chưa sử dụng hết. Đồng thời, chúng tôi có quyền buộc bạn bồi thường thiệt hại hoặc mất mát phát sinh từ vi phạm của bạn.

BỒI THƯỜNG
Bạn đồng ý trả tiền và miễn cho Website toptrain.edu.vn, công ty mẹ hoặc công ty con và các chi nhánh, các giám đốc, nhân viên, những người làm công và các đại lý của Website toptrain.edu.vn khỏi các trách nhiệm pháp lý, khiếu kiện và các phí tổn, kể cả các phí hợp lý cho luật sư, nảy sinh từ sự vi phạm bản Thỏa thuận này, từ chính sách bất kỳ khác, từ việc bạn sử dụng hay truy cập Website toptrain.edu.vn hoặc site internet đựơc kết nối đến hoặc từ Website toptrain.edu.vn, hoặc về việc truyền nội dung bất kỳ trên Website toptrain.edu.vn.

BẢO MẬT
Bạn đồng ý với cam kết bảo mật thông tin liên quan đến Dịch vụ, việc thực hiện giao dịch, và/hoặc bất kỳ thông tin khác thu thập được từ việc thực hiện giao dịch. Bạn sẽ hợp tác ngăn chặn và chống lại hành vi của bất kỳ bên thứ ba nào sao chép và sử dụng trái phép nội dung đăng tuyển hoặc thông tin khác của bạn trên Internet.

Bạn không được tiết lộ, chia sẻ hoặc bán các thông tin về ứng viên mà mình thu thập được từ việc sử dụng dịch vụ cho bất kỳ một bên thứ ba nào khác dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của Công Ty.

Ngoài ra, Khách Hàng có trách nhiệm bảo mật tài khoản và mật khẩu, và chỉ sử dụng tài khoản cho mục đích tuyển dụng của mình theo thỏa thuận quy định tại Đơn đặt hàng/Hợp đồng Dịch vụ.

CÁC NỘI DUNG KHÁC
Bản thoả thuận này bao gồm toàn bộ sự thoả thuận giữa Website toptrain.edu.vn và bạn, và thay thế mọi thoả thuận trước đây về chủ đề này. Website toptrain.edu.vn có thể sửa đổi bản Thoả thuận này hoặc bất kỳ chính sách khác vào bất cứ lúc nào và tùy từng thời điểm, và sự sửa đổi này sẽ tức thì có hiệu lực ngay khi thông báo về sự sửa đổi đó được công bố ở nơi dễ thấy trên website toptrain.edu.vn.

Bạn đồng ý xem lại bản Thoả thuận này định kỳ để nhận biết được những điều đã được sửa đổi. Nếu bạn không chấp nhận các sửa đổi này, bạn phải ngưng truy cập website toptrain.edu.vn. Sự tiếp tục truy cập của bạn và việc sử dụng Website toptrain.edu.vn sau thông báo về mọi sửa đổi như vậy sẽ được xem là sự chấp nhận tất cả các sửa đổi như vậy.

Nếu điều khoản bất kỳ của bản Thoả thuận này hoặc của mọi chính sách khác không có hiệu lực hoặc không thể thực hiện được, thì phần nội dung đó sẽ được giải thích theo luật hiện hành gần nhất có thể để phản ánh mục đích ban đầu của các bên và các phần còn lại sẽ tiếp tục có đầy đủ hiệu hiệu lực. Việc website toptrain.edu.vn không thể đòi hỏi hoặc buộc thực hiện chặt chẽ mọi điều khoản của bản Thoả thuận này sẽ không được coi là sự khước từ điều khoản hay quyền bất kỳ. Bản Thoả thuận này sẽ được điều chỉnh bởi các luật của bang hay tỉnh sở tại của Website toptrain.edu.vn, trừ phi có sự mâu thuẫn các quy tắc của các luật, và bạn và Website toptrain.edu.vn đều phải phục tùng quyền thực thi pháp lý duy nhất của toà án tỉnh hay bang đó.

Bản Thoả thuận này là dành riêng cho bạn và bạn không thể chuyển các quyền của bạn, hoặc nghĩa vụ cho bất kỳ ai. Tất cả các logo, tên chi nhánh, các sản phẩm, tên thương mại hay các nhãn hiệu dịch vụ xuất hiện ở đây có thể là các tên thương mại hay các nhãn dịchvụ của các chủ sở hữu tương ứng của chúng. Các tham chiếu đến tên thương mại bất kỳ, nhãn hiệu dịch vụ và các liên kết đến hoặc từ Website toptrain.edu.vn đều được thực hiện chặt chẽ để làm rõ và nhận dạng và không cấu thành sự chứng thực của Website toptrain.edu.vn về các sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin do người chủ sở hữu của tên thương mại, nhãn dịch vụ, hoặc liên kết, đề nghị hoặc sự chứng thực của Website toptrain.edu.vn bởi người sở hữu các sản phẩm, dịch vụ hoặc liên kết đó./.

THÔNG TIN HỖ TRỢ:
Nếu bạn có câu hỏi về các điều khoản của bản Thoả thuận Sử dụng này, vui lòng gửi thư cho chúng tôi tới địa chỉ: [email protected]

Đội ngũ
giảng viên
Cô Trần Lê Na, FCCA
Cô Trần Lê Na, FCCA
Giảng viên
 Cô Trần Lê Na, FCCA Cô Lê Na, là một trong những giảng viên kỳ cựu trong lĩnh vực Kế...
Thầy Tiết Ngọc Thạch, CISA, CISM.
Thầy Tiết Ngọc Thạch, CISA, CISM.
Giảng viên
Thầy Tiết Ngọc Thạch, CISA, CISM, hiện là Trưởng phòng quản trị Rủi ro CNTT của PwC Việt Nam,...
Thầy Tuấn Nguyễn, ACCA
Thầy Tuấn Nguyễn, ACCA
Giảng viên
Thầy Tuấn sở hữu chứng chỉ Kế Toán Công Chứng Anh Quốc ACCA danh giá của Hiệp Hội Kế toán...
Thầy Lý Huy Hoàng, ACCA, MBA
Thầy Lý Huy Hoàng, ACCA, MBA
Giảng viên
Thầy Hoàng hiện đang là Chuyên viên phân tích tài chính cấp cao tại DKSH Viet Nam – Công ty chuyên...
Cô Nguyễn Hiền, MBA
Cô Nguyễn Hiền, MBA
Giảng viên
Cô Nguyễn Hoàng Diệu Hiền, MBA. Cô Diệu Hiền có hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy chuyên...
Thầy Nguyễn Trung Hoà, CPA.
Thầy Nguyễn Trung Hoà, CPA.
Giảng viên
Thầy Nguyễn Trung Hoà, CPA. Thầy Nguyễn Trung Hoà hiện là Giám đốc tài chính tại Abbvie-...
Thầy Nguyễn Hồng Hà, FCCA, CPA, MBA
Thầy Nguyễn Hồng Hà, FCCA, CPA, MBA
Giảng viên
Ông Nguyễn Hồng Hà là một trong những chuyên gia tài chính kế toán, có kinh nghiệm giảng dạy...
Thầy Đào Giang, CPA
Thầy Đào Giang, CPA
Giảng viên
Thầy Đào Vũ Hoài Giang, CPA. Thầy Đào Giang có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực...
Cô Nguyễn Thị Thanh Huyền, MBA.
Cô Nguyễn Thị Thanh Huyền, MBA.
Gỉang viên
Cô Nguyễn Thị Thanh Huyền, MBA.Cô Nguyễn Thị Thanh Huyền là chuyên gia tư vấn Quản trị Doanh...
Thầy Trần Phát, ACCA, CIA, CPA, CTA
Thầy Trần Phát, ACCA, CIA, CPA, CTA
Giảng viên
Thầy Trần Phát là thành viên của Hiệp Hội Kiểm toán Nội bộ Hoa Kỳ (IIA) và cũng là thành...
Thầy Nguyễn Chí Cương ACCA, CIA, CPA
Thầy Nguyễn Chí Cương ACCA, CIA, CPA
Giảng viên
Thầy Nguyễn Chí Cương là thành viên kì cựu của Hiệp Hội Kiểm toán Nội bộ Hoa Kỳ (CIA) và...
Cô Phạm Thị Hằng Nga, MBA
Cô Phạm Thị Hằng Nga, MBA
Giảng viên
Cô Nga có 11 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Luật Kinh tế & Tài chính, chứng khoán,...
Video
Clips
Tại sao
Chọn chúng tôi
Năm kinh nghiệm
0
Năm kinh nghiệm
Kinh nghiệm của TopTrain nằm ở sự lão luyện và tâm huyết của đội ngũ Giảng viên chuyên nghiệp.
Tỷ lệ đỗ ICAEW
0 %
Tỷ lệ đỗ ICAEW
Chỉ cần thực sự chú tâm & có sự đầu tư nghiêm túc thì việc đạt điểm số cao là hoàn toàn khả thi.
(Nguyễn Hoàng Duy _EY Việt Nam)
Responsiveness
0
Responsiveness
Nhanh chóng Giải đáp thắc mắc và hỗ trợ khách hàng, TopTrain đã giúp học viên của mình luôn có được những kiến thức, kỹ năng cần thiết.
HosorenGentlemenButhersBearbrandHosorenLogoButhersGentlemen