Chuyển tới nội dung

Khoá học

Hướng dẫn Quyết toán Thuế 2021

Hướng dẫn Quyết toán Thuế 2021

Bạn có biết, năm 2021 là năm có nhiều chính sách thuế quan trọng được ban hành mới, sửa...
Khoá học “Tuyệt đỉnh Excel - Tổ chức & Quản lý dữ liệu Báo cáo Quản trị trong Excel”

Khoá học “Tuyệt đỉnh Excel - Tổ chức & Quản lý dữ liệu Báo cáo Quản trị trong Excel”

Cùng với sự phát triển của các công cụ phân tích dữ liệu hiện đại, Excel phát triển các...
Hội thảo miễn phí Chia sẻ kinh nghiệm Thanh Kiểm tra & Quyết toán Thuế năm 2021 - tổ chức trực tuyến vào tối 27/10/2021.

Hội thảo miễn phí Chia sẻ kinh nghiệm Thanh Kiểm tra & Quyết toán Thuế năm 2021 - tổ chức trực tuyến vào tối 27/10/2021.

Quyết toán thuế là một trong những nghiệp vụ quan trọng mà kế toán của mọi doanh nghiệp...
Hội thảo miễn phí: GIẢM THIỂU RỦI RO VỀ THUẾ NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN & XÂY DỰNG

Hội thảo miễn phí: GIẢM THIỂU RỦI RO VỀ THUẾ NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN & XÂY DỰNG

Hội thảo miễn phí: GIẢM THIỂU RỦI RO VỀ THUẾ NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN & XÂY DỰNGBạn là...
Hội thảo miễn phí: Top 5 phương án Nhân sự giúp Doanh nghiệp trong giai đoạn bình thường mới thông qua phân bổ phúc lợi & tối ưu Thuế TNCN

Hội thảo miễn phí: Top 5 phương án Nhân sự giúp Doanh nghiệp trong giai đoạn bình thường mới thông qua phân bổ phúc lợi & tối ưu Thuế TNCN

Covid-19 đã gây ra những tác động nặng nề chưa từng có đối nền kinh tế và hàng loạt doanh...
Hội thảo trực tuyến MIỄN PHÍ Chuẩn bị Thanh Kiểm tra giao dịch liên kết 2021

Hội thảo trực tuyến MIỄN PHÍ Chuẩn bị Thanh Kiểm tra giao dịch liên kết 2021

Trong quá trình Việt Nam hội nhập sâu rộng vào kinh tế quốc tế việc thu hút đầu tư trực...
Hướng dẫn sử dụng Power Querry và Advance Pivot table để lập các báo cáo tài chính, kế toán chỉ trong 10 giây

Hướng dẫn sử dụng Power Querry và Advance Pivot table để lập các báo cáo tài chính, kế toán chỉ trong 10 giây

Hội thảo Miễn phí “Hướng dẫn sử dụng Pivot Table & Power Querry trong việc Lập & phân tích...
KẾ TOÁN QUẢN TRỊ - Cấp độ Chuyên sâu

KẾ TOÁN QUẢN TRỊ - Cấp độ Chuyên sâu

Kế toán Quản trị (KTQT) là một nhánh mới của ngành kế toán, được ra đời trong khoảng 20...
Kiểm toán CNTT và Những lưu ý quan trọng trong giai đoạn chuyển đổi số

Kiểm toán CNTT và Những lưu ý quan trọng trong giai đoạn chuyển đổi số

Khoá học: Kiểm toán CNTT và Những lưu ý quan trọng trong giai đoạn chuyển đổi số.
Kiểm toán và Dịch vụ Đảm bảo

Kiểm toán và Dịch vụ Đảm bảo

ICAEW CFAB là Chứng chỉ quốc tế về Tài chính, Kế toán và Kinh doanh của Viện Kế toán Công...
Phương pháp xây dựng Hệ thống BSC - KPI

Phương pháp xây dựng Hệ thống BSC - KPI

Ứng dụng BSC & KPI trong quản lý giúp doanh nghiệp dễ dàng đánh giá năng lực nhân viên và...
Quản lý & kiểm soát chi phí hiệu quả

Quản lý & kiểm soát chi phí hiệu quả

Một trong những mục tiêu kinh doanh của các tổ chức thương mại, doanh nghiệp đó là thu được...
Khóa học: Các Chuẩn mực Báo cáo Quốc Tế IFRS - Cấp độ 1

Khóa học: Các Chuẩn mực Báo cáo Quốc Tế IFRS - Cấp độ 1

Trong điều kiện Việt Nam hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới hiện nay, với nhiều...
Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp

Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp

Quản trị rủi ro là quá trình nhận dạng, phân tích, đo lường, đánh giá rủi ro, để từ đó...
Tài chính, Kinh doanh và Công nghệ

Tài chính, Kinh doanh và Công nghệ

ICAEW CFAB là Chứng chỉ quốc tế về Tài chính, Kế toán và Kinh doanh của Viện Kế toán Công...
Xây dựng hệ thống lương theo 3P và HAY

Xây dựng hệ thống lương theo 3P và HAY

Để chiêu mộ và giữ chân nhân tài cho công ty, hầu hết các chuyên gia và Giám đốc nhân sự...