Chuyển tới nội dung

Khoá học

Khoá học “Tuyệt đỉnh Excel - Tổ chức & Quản lý dữ liệu Báo cáo Quản trị trong Excel”

Khoá học “Tuyệt đỉnh Excel - Tổ chức & Quản lý dữ liệu Báo cáo Quản trị trong Excel”

Cùng với sự phát triển của các công cụ phân tích dữ liệu hiện đại, Excel phát triển các...
Kiểm soát Rủi ro – Quyết toán Thuế 2020

Kiểm soát Rủi ro – Quyết toán Thuế 2020

Bạn có biết, năm 2020 là năm có nhiều chính sách thuế quan trọng được ban hành mới, sửa...
Digital Marketing

Digital Marketing

Hiện nay, các hoạt động kinh doanh đa số được truyền thông thông qua internet, công nghệ di...
Hội thảo miễn phí: GIẢM THIỂU RỦI RO VỀ THUẾ NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN & XÂY DỰNG

Hội thảo miễn phí: GIẢM THIỂU RỦI RO VỀ THUẾ NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN & XÂY DỰNG

Hội thảo miễn phí: GIẢM THIỂU RỦI RO VỀ THUẾ NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN & XÂY DỰNGBạn là...
Hướng dẫn sử dụng Power Querry và Advance Pivot table để lập các báo cáo tài chính, kế toán chỉ trong 10 giây

Hướng dẫn sử dụng Power Querry và Advance Pivot table để lập các báo cáo tài chính, kế toán chỉ trong 10 giây

Hội thảo Miễn phí “Hướng dẫn sử dụng Pivot Table & Power Querry trong việc Lập & phân tích...
Kế toán Tài chính

Kế toán Tài chính

ICAEW CFAB là Chứng chỉ quốc tế về Tài chính, Kế toán và Kinh doanh của Viện Kế toán Công...
Kiểm toán CNTT và Những lưu ý quan trọng trong giai đoạn chuyển đổi số

Kiểm toán CNTT và Những lưu ý quan trọng trong giai đoạn chuyển đổi số

Khoá học: Kiểm toán CNTT và Những lưu ý quan trọng trong giai đoạn chuyển đổi số.
Kiểm toán và Dịch vụ Đảm bảo

Kiểm toán và Dịch vụ Đảm bảo

ICAEW CFAB là Chứng chỉ quốc tế về Tài chính, Kế toán và Kinh doanh của Viện Kế toán Công...
Kỹ năng Bán hàng thực chiến

Kỹ năng Bán hàng thực chiến

Bán hàng là một nghề đầy thử thách, khó khăn, đòi hỏi tính kiên nhẫn cao. Tuy nhiên, trở...
Phương pháp xây dựng Hệ thống BSC - KPI

Phương pháp xây dựng Hệ thống BSC - KPI

Ứng dụng BSC & KPI trong quản lý giúp doanh nghiệp dễ dàng đánh giá năng lực nhân viên và...
Quản lý & kiểm soát chi phí hiệu quả

Quản lý & kiểm soát chi phí hiệu quả

Một trong những mục tiêu kinh doanh của các tổ chức thương mại, doanh nghiệp đó là thu được...
Đọc hiểu & phân tích Báo cáo Tài chính

Đọc hiểu & phân tích Báo cáo Tài chính

Một trong những kỹ năng quan trọng của các Nhà quản lý, các trưởng bộ phận và các kiểm...
Content Marketing - Marketing bằng Nội dung

Content Marketing - Marketing bằng Nội dung

"Content is King - Nội dung là vua" là một thuật ngữ phổ biến khi thực hiện các hoạt động...
Kỹ năng Tuyển dụng Nhân sự

Kỹ năng Tuyển dụng Nhân sự

Tuyển dụng & chiêu mộ nhân tài luôn là một mối quan tâm lớn nhất của doanh nghiệp, đặc...
Kỹ năng Đàm phán & Thương lượng thành công

Kỹ năng Đàm phán & Thương lượng thành công

Đàm phán thương lượng đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của...
Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp

Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp

Quản trị rủi ro là quá trình nhận dạng, phân tích, đo lường, đánh giá rủi ro, để từ đó...