Chuyển tới nội dung

Tài chính Kế toán

Khoá học “Tuyệt đỉnh Excel - Tổ chức & Quản lý dữ liệu Báo cáo Quản trị trong Excel”

Khoá học “Tuyệt đỉnh Excel - Tổ chức & Quản lý dữ liệu Báo cáo Quản trị trong Excel”

Cùng với sự phát triển của các công cụ phân tích dữ liệu hiện đại, Excel phát triển các...
Kiểm soát Rủi ro – Quyết toán Thuế 2020

Kiểm soát Rủi ro – Quyết toán Thuế 2020

Bạn có biết, năm 2020 là năm có nhiều chính sách thuế quan trọng được ban hành mới, sửa...
Hội thảo miễn phí: GIẢM THIỂU RỦI RO VỀ THUẾ NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN & XÂY DỰNG

Hội thảo miễn phí: GIẢM THIỂU RỦI RO VỀ THUẾ NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN & XÂY DỰNG

Hội thảo miễn phí: GIẢM THIỂU RỦI RO VỀ THUẾ NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN & XÂY DỰNGBạn là...
Hướng dẫn sử dụng Power Querry và Advance Pivot table để lập các báo cáo tài chính, kế toán chỉ trong 10 giây

Hướng dẫn sử dụng Power Querry và Advance Pivot table để lập các báo cáo tài chính, kế toán chỉ trong 10 giây

Hội thảo Miễn phí “Hướng dẫn sử dụng Pivot Table & Power Querry trong việc Lập & phân tích...
Quản lý & kiểm soát chi phí hiệu quả

Quản lý & kiểm soát chi phí hiệu quả

Một trong những mục tiêu kinh doanh của các tổ chức thương mại, doanh nghiệp đó là thu được...
Đọc hiểu & phân tích Báo cáo Tài chính

Đọc hiểu & phân tích Báo cáo Tài chính

Một trong những kỹ năng quan trọng của các Nhà quản lý, các trưởng bộ phận và các kiểm...
Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp

Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp

Quản trị rủi ro là quá trình nhận dạng, phân tích, đo lường, đánh giá rủi ro, để từ đó...
Kiểm toán Nội bộ

Kiểm toán Nội bộ

Khoá học Kiểm toán nội bộ được biên soạn dựa trên các tình huống thực tế song song với...
Lập kế hoạch Dự toán & Quản lý ngân sách

Lập kế hoạch Dự toán & Quản lý ngân sách

Vai trò của Dự toán trong doanh nghiệp là một công cụ hữu hiệu cho chiến lược kinh doanh và là...
Soát xét BÁO CÁO TÀI CHÍNH để Ngăn chặn RỦI RO về THUẾ trong doanh nghiệp Bất động sản & Xây dựng

Soát xét BÁO CÁO TÀI CHÍNH để Ngăn chặn RỦI RO về THUẾ trong doanh nghiệp Bất động sản & Xây dựng

Soát xét BÁO CÁO TÀI CHÍNH để Ngăn chặn RỦI RO về THUẾ trong doanh nghiệp Bất động sản &...
Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS)

Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS)

Hiện nay tại Việt nam, báo cáo tài chính của các doanh nghiệp đang được áp dụng theo...
Chuyển đổi Báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS

Chuyển đổi Báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS

Bộ Tài chính đã chính thức ban hành Quyết định phê duyệt Đề án áp dụng chuẩn mực Báo cáo...
Tiếng Anh chuyên nghành Kế toán - Kiểm toán

Tiếng Anh chuyên nghành Kế toán - Kiểm toán

Theo khảo sát của Navigos Search, hiện nay sự thiếu hụt nhân sự có trình độ tiếng Anh ứng...