Chuyển tới nội dung

Tài chính Kế toán

Khoá học “Tuyệt đỉnh Excel - Tổ chức & Quản lý dữ liệu Báo cáo Quản trị trong Excel”

Khoá học “Tuyệt đỉnh Excel - Tổ chức & Quản lý dữ liệu Báo cáo Quản trị trong Excel”

Cùng với sự phát triển của các công cụ phân tích dữ liệu hiện đại, Excel phát triển các...
Hội thảo miễn phí: GIẢM THIỂU RỦI RO VỀ THUẾ NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN & XÂY DỰNG

Hội thảo miễn phí: GIẢM THIỂU RỦI RO VỀ THUẾ NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN & XÂY DỰNG

Hội thảo miễn phí: GIẢM THIỂU RỦI RO VỀ THUẾ NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN & XÂY DỰNGBạn là...
Hướng dẫn sử dụng Power Querry và Advance Pivot table để lập các báo cáo tài chính, kế toán chỉ trong 10 giây

Hướng dẫn sử dụng Power Querry và Advance Pivot table để lập các báo cáo tài chính, kế toán chỉ trong 10 giây

Hội thảo Miễn phí “Hướng dẫn sử dụng Pivot Table & Power Querry trong việc Lập & phân tích...
KẾ TOÁN QUẢN TRỊ - Cấp độ Chuyên sâu

KẾ TOÁN QUẢN TRỊ - Cấp độ Chuyên sâu

Kế toán Quản trị (KTQT) là một nhánh mới của ngành kế toán, được ra đời trong khoảng 20...
Kiểm toán CNTT và Những lưu ý quan trọng trong giai đoạn chuyển đổi số

Kiểm toán CNTT và Những lưu ý quan trọng trong giai đoạn chuyển đổi số

Khoá học: Kiểm toán CNTT và Những lưu ý quan trọng trong giai đoạn chuyển đổi số.
Quản lý & kiểm soát chi phí hiệu quả

Quản lý & kiểm soát chi phí hiệu quả

Một trong những mục tiêu kinh doanh của các tổ chức thương mại, doanh nghiệp đó là thu được...
Khóa học: Các Chuẩn mực Báo cáo Quốc Tế IFRS - Cấp độ 1

Khóa học: Các Chuẩn mực Báo cáo Quốc Tế IFRS - Cấp độ 1

Trong điều kiện Việt Nam hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới hiện nay, với nhiều...
Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp

Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp

Quản trị rủi ro là quá trình nhận dạng, phân tích, đo lường, đánh giá rủi ro, để từ đó...
Kiểm toán Nội bộ

Kiểm toán Nội bộ

Khoá học Kiểm toán nội bộ được biên soạn dựa trên các tình huống thực tế song song với...
Đọc hiểu và Phân tích Báo Cáo Tài Chính

Đọc hiểu và Phân tích Báo Cáo Tài Chính

Đọc hiểu và phân tích báo cáo tài chính (BCTC) là kỹ năng thiết yếu trong hầu hết các ngành...
Soát xét BÁO CÁO TÀI CHÍNH để Ngăn chặn RỦI RO về THUẾ trong doanh nghiệp Bất động sản & Xây dựng

Soát xét BÁO CÁO TÀI CHÍNH để Ngăn chặn RỦI RO về THUẾ trong doanh nghiệp Bất động sản & Xây dựng

Quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và thu hút đầu tư nước...
Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS)

Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS)

Hiện nay tại Việt nam, báo cáo tài chính của các doanh nghiệp đang được áp dụng theo...
Chuyển đổi Báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS

Chuyển đổi Báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS

Bộ Tài chính đã chính thức ban hành Quyết định phê duyệt Đề án áp dụng chuẩn mực Báo cáo...
Nguyên tắc Thuế

Nguyên tắc Thuế

ICAEW CFAB là Chứng chỉ quốc tế về Tài chính, Kế toán và Kinh doanh của Viện Kế toán Công...
Tiếng Anh chuyên nghành Kế toán - Kiểm toán

Tiếng Anh chuyên nghành Kế toán - Kiểm toán

Theo khảo sát của Navigos Search, hiện nay sự thiếu hụt nhân sự có trình độ tiếng Anh ứng...
Thuế nhà THẦU - chuyển giá và hiệp định (tránh đánh Thuế 2 lần)

Thuế nhà THẦU - chuyển giá và hiệp định (tránh đánh Thuế 2 lần)

Khoá học: Thuế Nhà thầu, Chuyển giá & Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần của Viện Đào tạo...