Chuyển tới nội dung
Chia sẻ từ học viên đã tốt nghiệp ICAEW ACA, CFAB - Singapore Polytechnics Student, Singapore

Chia sẻ từ học viên đã tốt nghiệp ICAEW ACA, CFAB - Singapore Polytechnics Student, Singapore

17/04/2020

Ông  Jun Jie, Singapore Polytechnics Student, Singapore  khi chia sẻ về những kiến thức, kỹ năng mà chứng chỉ ACA của ICAEW đem lại, đã nói:

“Front-loading là một khái niệm mới để đạt được hiệu quả học tập. Với một kế toán viên, bằng Kế toán viên công chứng ICAEW Chartered Accountant là đỉnh cao của tất cả các bằng cấp kế toán.”

Mr.Jun Jie, Singapore Polytechnics Student, Singapore  said about his thoughts of ACA ICAEW :

“Front-loading is a new concept to be efficient in our studies. As an accountant, obtaining the Chartered Accountant title is the peak of all accounting certificates.”


Bài viết khác
Lịch khai giảng