Chuyển tới nội dung
Chia sẻ từ Big 4 - PwC, Malaysia

Chia sẻ từ Big 4 - PwC, Malaysia

17/04/2020

Ông Patric Ng, Partner, PwC, Malaysia  khi chia sẻ về những kiến thức, kỹ năng mà chứng chỉ ACA của ICAEW đem lại, đã nói: 

“Sự vượt trội về học vấn là chưa đủ. Tại PwC, chúng tôi kỳ vọng ứng viên phải có sự chủ động và khả năng dẫn dắt đồng đội của mình để đạt được kết quả một cách có trách nhiệm và hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, họ cần tích cực phát triển bản thân, có khả năng làm việc và hòa nhập tốt trong đội, nhóm đa dạng. Họ cũng cần có khả năng làm việc hiệu quả với đối tác từ các nền văn hóa và lãnh thổ khác nhau. Ngoài ra, ứng viên phải là một người có bằng cấp, linh hoạt và thích ứng nhanh với những điều kiện khác nhau. Đây là những phẩm chất cần thiết trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng, đồng thời cũng giúp ứng viên sẵn sàng làm việc trong thế giới tương lai.”

Mr.Patric Ng, Partner, PwC, Malaysia  said about his thoughts of ACA ICAEW :

“Academic excellence is not enough. At PwC, we expect you to lead yourself and others to deliver results in a responsible manner, play an active role in your own development, work well in a diverse team, take an interest in how businesses work beyond your own geographic and cultural boundaries, and take pride in producing work of high quality. You should be a graduate who is resilient yet agile in adapting to different conditions. These are the traits which are essential in the rapidly changing world and prepares you for the working world of the future.”


Bài viết khác
Lịch khai giảng