Chuyển tới nội dung
Chia sẻ từ Big 4 - Deloitte Vietnam

Chia sẻ từ Big 4 - Deloitte Vietnam

17/04/2020

Bà Trang Tran, HR Director, Deloitte Vietnam  khi chia sẻ về những kiến thức, kỹ năng mà chứng chỉ ACA của ICAEW đem lại, đã nói: 

“Một trong những định hướng quan trọng để phát triển bền vững của Deloitte Việt Nam là chú trọng đầu tư phát triển nhân tài. Chúng tôi đánh giá cao những ứng viên sở hữu chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế như ICAEW CFAB vì các bạn thường có nền tảng kiến thức chuyên môn vững, đáp ứng được yêu cầu công việc đòi hỏi chuyên môn cao theo chuẩn quốc tế. Được đào tạo chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế, các bạn cũng thường có kỹ năng nghề nghiệp tốt giúp đạt hiệu quả cao hơn trong công việc. Thêm vào đó, khả năng tiếng Anh cũng là một lợi điểm mà tôi đánh giá cao ở các ứng viên sở hữu chứng chỉ ICAEW CFAB.”

 

Ms.Trang Tran, HR Director, Deloitte Vietnam  said about his thoughts of ACA ICAEW :

“One of Deloitte Vietnam’s main focus is to invest in talent development to achieve our objective of sustainable development. We highly value candidates who possess internationally recognised qualifications such as ICAEW ACA and ICAEW CFAB due to the fact that they have not only a solid background knowledge but also sound skills set that help them perform their tasks effectively and efficiently. Besides, their English skill, which I highly value, also sets them apart from their peers.”

 


Bài viết khác
Lịch khai giảng