Chuyển tới nội dung
Chia sẻ từ Big 4 - Financial Services, EY, Malaysia

Chia sẻ từ Big 4 - Financial Services, EY, Malaysia

17/04/2020

Ông Megat Iskandar Shah, Partner - Financial Services, EY, Malaysia  khi chia sẻ về những kiến thức, kỹ năng mà chứng chỉ ACA của ICAEW đem lại, đã nói: 

“Chúng tôi luôn tìm kiếm những nhân sự có kỹ năng giao tiếp xuất sắc. Khả năng hiểu thấu nhu cầu của khách hàng vô cùng có giá trị đối với chúng tôi. Khi một người có thể kết nối tốt với khách hàng tức là họ đã dành được 50% phần thắng”

Mr.Megat Iskandar Shah, Partner - Financial Services, EY, Malaysia  said about his thoughts of ACA ICAEW : 

“We are always in the hunt for people who have excellent communication skills. The ability to understand our client’s needs is something that is very valuable to us. When a person can connect well with a client, half the battle has already been won.”


Bài viết khác
Lịch khai giảng