Chuyển tới nội dung
Tại sao Kế toán Quản trị đóng vai trò trong quá trình vận hành Doanh nghiệp

Tại sao Kế toán Quản trị đóng vai trò trong quá trình vận hành Doanh nghiệp

15/09/2021

Kế toán quản trị (KTQT) là gì? Có khác kế toán tài chính không? Có liên quan đến kế toán nói chung không? Sao cùng là kế toán mà chia ra nhiều loại hình phức tạp vậy?... Đó là một số trong rất nhiều câu hỏi về ngành kế toán- tài chính mà đôi khi ngay cả người trong ngành cũng khó mà phân tích rạch ròi các khái niệm này.

KTQT là một hệ thống thực hiện việc thu thập, xử lý và truyền đạt thông tin đến các nhà quản trị nội bộ doanh nghiệp. Từ đó, giúp nhà quản trị đưa ra những quyết định kinh doanh đúng đắn trong tương lai, đồng thời làm nền tảng cho việc quản trị doanh nghiệp theo hệ thống, hướng đến phát triển doanh nghiệp bền vững. 

Thông tin của KTQT đặc biệt quan trọng trong quá trình vận hành của doanh nghiệp, đồng thời phục vụ việc kiểm soát, đánh giá doanh nghiệp đó. Thông tin mà KTQT cần nắm bắt bao gồm cả thông tin tài chính và thông tin phi tài chính với bản chất là thông tin quản lý. 

Vai trò trách nhiệm truyền thống của KTQT đang được mở rộng bao hàm cả các nhu cầu đối với quá trình ra quyết định chiến lược kinh doanh. Nhân viên KTQT ngày nay không còn đơn thuần làm công việc đo, đếm. Các kỹ năng tài chính của người làm KTQT có được từ kinh nghiệm và đào tạo đã được sử dụng rộng rãi trong nhiều hoạt động của doanh nghiệp. Người làm KTQT ngày nay cần phải hiểu được các lĩnh vực chức năng khác như marketing, tài chính, quản trị hòa quyện với các quyết định của kế toán thế nào. 

Dù mới chỉ ra đời trong khoảng 20 năm trở lại đây nhưng KTQT và đang trở thành xu thế mới của kế toán hiện đại. Và những tiến bộ trong hàng chục năm qua đã khiến những nhà KTQT có thể trở thành một phần trong đội ngũ các nhà quản lý làm gia tăng giá trị của tổ chức. 

Ngành kế toán- tài chính đang chứng kiến một xu hướng mới không thể đảo ngược trong nền kinh tế 4.0 đó là quá trình chuyển đổi số. Một xu thế mới đang dần hình thành khi nghề kế toán trở thành một nghề thiên nhiều đến quản trị thông tin tài chính. Các kế toán viên sẽ dành nhiều thời gian cho việc phân tích, lập kế hoạch, dự toán, dự báo, lập ngân sách hoặc đưa ra các thông tin hỗ trợ, tham mưu cho ban lãnh đạo doanh nghiệp về KTQT. 

Xu hướng này làm cho vai trò của KTQT ngày càng lớn dần lên trong các doanh nghiệp, dần thay thế kế toán tài chính trước đây. Vai trò của kế toán tài chính sẽ thu nhỏ lại, và các người chủ doanh nghiệp sẽ cần những người làm KTQT có thể tham mưu cho Ban lãnh đạo để quản trị doanh nghiệp tốt nhất. 

Trước nhu cầu đó Viện Đào tạo Toptrain tổ chức Khóa học “Kế toán quản trị chuên sâu” giúp học viên thành thạo các kỹ năng, kiến thức sau:  

Phân loại chi phí và hiểu được tác động của chi phí đến sản lượng 

Hiểu được hệ thống chi phí và tính giá thành sản phẩm 

Áp dụng vào thực tiễn hoạt động một số phương pháp phân bổ chi phí để tính giá thánh 

Áp dụng phương pháp phân tích mối tương quan giữa Chi phí – Sản lượng và Lợi nhuận 

Hiểu và tham gia thiết lập hệ thống dự toán ngân sách 

  Hãy tìm hiểu nội dung khoá học tại đây : KẾ TOÁN QUẢN TRỊ - Cấp độ Chuyên sâu (toptrain.edu.vn) 


Bài viết khác
Lịch khai giảng