Chuyển tới nội dung

Lập kế hoạch Dự toán & Quản lý ngân sách

Lập kế hoạch Dự toán & Quản lý ngân sách

Thời lượng: 18 giờ
Địa điểm:
Ngày khai giảng: 12/05/2021
Gói học phí: 3.500.000
VND
Yêu cầu tư vấn
Đăng ký ngay

Thông tin của bạn

Đăng ký

Vai trò của Dự toán trong doanh nghiệp là một công cụ hữu hiệu cho chiến lược kinh doanh và là cơ sở để tạo tiềnd dề cho các công việc đấu thầu sát với thực tiễn và giúp doanh nghiệp có khả năng kiểm soát & phân tích các ngưỡng doanh thu, nâng cao hiệu quả trong hoạt động. Khoá học "Lập dự toán & quản lý ngân sách" được thiết kế để phù hợp với các cấp quản lý doanh nghiệp, với những nội dung thực tiễn như sau: 

 • Phần 1: Giới thiệu chung về Dự toán & Lập dự toán (Quá trình lên kế hoạch, công tác chuẩn bị, kiểm soát, các báo cáo phân tích & đánh giá)
 • Phần 2: Dự toán chức năng và Dự toán tổng - (Lập kế hoạch mục tiêu lợi nhuận,  các kỹ thuật dự báo, lạm phát, lập dự toán theo chức năng, cách phân bổ các doanh thu bán hàng, chi phí quản lý...)
 • Phần 3: Sử dụng dự toán như một công cụ kiểm soát (Phân loại giữa dự toán cố định & dự toán linh hoạt, kỹ thuật phân tích báo cáo biến động giữa dự toán & thực tế, cấp số không & gia tăng, đánh giá hiệu quả hoạt động thông qua dự toán)

Sau khi hoàn thành khoá học "Lập dự toán & Quản lý ngân sách", học viên sẽ thành thạo sử dụng các công cụ lập dự toán thực tiễn, cụ thể như sau:

 • Kỹ năng dự đoán đúng, thực tiễn và tin cậy
 • Kỹ năng kiểm soát và phân tích ngưỡng doanh thu, chi phí cũng như ngưỡng hoạt động
 • Hướng dẫn về xác định giá bán sản phẩm và dịch vụ
 • Lập kế hoạch và thời gian biểu cho sản xuất cũng như chi phí liên quan
 • Lập kế hoạch lợi nhuận và xác định những vấn đề liên quan...
 • Giám đốc điều hành;
 • Các trưởng bộ phận;
 • Nhân viên phòng dự án, kế toán