Chuyển tới nội dung

Chuyển đổi Báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS

Chuyển đổi Báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS

Thời lượng: 16 giờ
Địa điểm:
Ngày khai giảng: 20/05/2021
Gói học phí: 4.100.000
VND
Yêu cầu tư vấn
Đăng ký ngay

Thông tin của bạn

Đăng ký

Bộ Tài chính đã chính thức ban hành Quyết định phê duyệt Đề án áp dụng chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) tại Việt Nam, chuẩn mực này đã và đang nhanh chóng trở thành thước đo chung trong giới kế toán, tài chính với hơn 130 quốc gia trên thế giới chấp nhạn và áp dụng.

Thực tế các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã thực hiện chuyển đổi báo cáo tài chính từ theo chuẩn mực kế toán VAS sang IFRS, tuy nhiên hầu hết qua sự hỗ trợ của các công ty kiểm toán. Hiểu được quá trình chuyển đổi BCTC là phức tạp và dễ sai sót, viện đào tạo TopTrain tổ chức khoá học: Chuyển đổi Báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS với mong muốn cung cấp kiến thức về chuẩn mực bá cáo tài chính quốc tế, giúp các kế toán viên những người trực tiếp lập báo cáo tài chính chủ động trong việc chuyển đổi báo cáo tài chính theo yêu cầu của Nhà đầu tư.

 

NỘI DUNG KHOÁ HỌC:

Phần I: Ảnh hưởng của hệ thống chuẩn mực Kế toán Việt Nam & Quốc tế đến Hệ thống Kế toán Doanh nghiệp:

 • Khái quát về hai hệ thống chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS) & Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IFRS);
 • Những khác biệt cơ bản về cấu trúc báo cáo tài chính của 2 hệ thống VAS & IFRS;
 • Những điểm cần chú trọng trong các chuẩn mực kế toán Việt Nam khi chuyển đổi sang Chuẩn mực Kế toán Quốc tế.

Phần II: Các kỹ thuật chuyển đổi cơ bản giữa hai hệ thống & các điều chỉnh tương ứng

 • Cách thức chuyển đổi các khoản mục quan trọng trên Bảng cân đối Kế toán 
  • Tài sản tài chính/Nợ phải trả tài chính
  • Hàng tồn kho
  • Tài sản cố định/Bất động sản đầu tư
  • Các khoản mục khác
 • Cách thức chuyển đổi các khoản mục quan trọng trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:
  • Doanh thu
  • Chi phí
  • Thuế
 • Phương pháp lập báo cáo tài chính theo IFRS

Phần III: Thực hành & chia sẻ kinh nghiệm.

 • Những ảnh hưởng cơ bản của việc chuyển đổi tới vị thế tài chính của doanh nghiệp cũng như tới kết quả kinh doanh của doanh nghiệp
 • Bài tập thực hành chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS
 • Ví dụ thực tế & kinh nghiệm chuyển đổi

 

 

 

 

 

Khi hoàn thành khoá học này, học viên sẽ đạt được những kiến thức & kỹ năng sau:

 • Nắm rõ các nguyên tắc kế toán của các  chuẩn mực kế toán quốc tế tiêu biểu
 • Nhân diện được những điểm khác biệt cơ bản giữa VAS và IFRS.
 • Nắm rõ phương pháp và quy trình chuyển đổi báo cáo tài chính (BCTC) từ VAS sang IFRS, cũng như các điểm quan trọng cần lưu ý trong quá trình chuyển đổi.
 • Có kiến thức nền tảng của các chuẩn mực IFRS thông qua các ví dụ minh họa thực tế. Qua đó, giúp học viên hiểu rõ các nguyên lý và thực tiễn áp dụng của IFRS.
 • Lập được chương trình chuyển đổi báo cáo tài chính.
 • Chủ động chuyển đổi báo cáo tài chính theo nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp

 

 • Kế toán tổng hợp, kế toán trưởng, giám đốc tài chính các công ty liên kết, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
 • Kiểm toán viên đang công tác tại công ty kiểm toán
 • Cán bộ phòng tài chính kế toán của các công ty cổ phần có niêm yết trên thị trường quốc tế