Chuyển tới nội dung

Kiểm toán Nội bộ

Kiểm toán Nội bộ

Thời lượng: 18 giờ
Địa điểm:
Ngày khai giảng: 08/05/2021
Gói học phí: 4.400.000
VND
Yêu cầu tư vấn
Đăng ký ngay

Thông tin của bạn

Đăng ký

Khoá học Kiểm toán nội bộ được biên soạn dựa trên các tình huống thực tế song song với khung lý thuyết từ giáo trình Kiểm toán nội bộ quốc tế, giúp học viên hiểu được những những nội dung chính của Kiểm toán nội bộ, các chuẩn mực nghề nghiệp, mối quan hệ giữa Kiểm toán nội bộ và các chức năng khác, vai trò của Kiểm toán nội bộ đối với quản trị doanh nghiệp, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro – những vấn đề thực tế gặp phải của doanh nghiệp. Với những nội dung học cụ thể như sau: 

Tổng quan về Kiểm toán Nội bộ:

 • Giới thiệu về Kiểm toán Nội bộ & các câu chuyện thường gặp 
 • Tổ chức bộ phận & các phương pháp tiếp cận kiểm toán 
 • Phân loại & các lĩnh vực thực hiện 

Chu trình kiểm toán:

 • 4 bước quan trọng trong chu trình kiểm toán và các ví dụ 

Tổ chức bộ phận Kiểm toán 

 • Hai loại hình tổ chức: tập trung & phân tán 
 • Nhân sự kiểm toán 
 • Chính sách của Bộ phận kiểm toán 

Có thể nói, để trở thành một Kiểm toán viên nội bộ chuyên nghiệp, bạn cần có sự thông minh, nhạy bén và đặc biệt là sự kiên nhẫn, cẩn thận nhưng phải quyết đoán. Và một điều hiển nhiên, đam mê nghề nghiệp, có kỹ năng giao tiếp và khai thác thông tin tốt là một lợi thế cho bạn. Việc tiếp cận được những kiến thức mới về nghề nghiệp, chắt lọc từ những chương trình đào tạo mang chuẩn quốc tế cũng rất quan trọng. 

Sau khi hoàn thành khoá Kiểm toán Nội bộ, học viên sẽ có những kỹ năng sau: 

 • Đảm bảo: Hoạt động kiểm tra khách quan các bằng chứng để đánh giá tính tuân thủ, hiệu quả và hiệu suất kiểm soát nhằm hạn chế các rủi ro.
 • Tư vấn: Bao gồm tư vấn xây dựng quy trình; tư vấn kiểm soát cho các dự án mới; tư vấn về việc xác định, đánh giá và quản trị rủi ro;...
 • Độc lập: Báo cáo về mặt chuyên môn cho Hội đồng quản trị, báo cáo hành chính cho Tổng giám đốc, thực hiện kiểm toán và trao đổi kết quả kiểm toán,...
 • Khách quan: Kiểm toán viên nội bộ phải có thái độ công bằng, không định kiến và tránh các xung đột lợi ích,...
 • Hệ thống: Phương pháp kiểm toán dựa trên rủi ro.
 • Quy tắc: Tiêu chuẩn hoạt động KTNB phải được tham chiến tới các chuẩn mực kiểm toán nội bộ quốc tế quy định bởi Viện các kiểm toán viên nội bộ cũng như các quy định của Luật.
 • Giúp tổ chức quản trị rủi ro, đảm bảo hiệu quả kiểm soát và đánh giá, khuyến nghị để nâng cao hiệu quả quản trị.
 • Thành viên Ban Giám đốc 
 • Trưởng bộ phận Kiểm toán Nội bộ
 • Chuyên viên Kiểm toán nội bộ, thanh tra nội bộ; 
 • Trưởng các bộ phận