Chuyển tới nội dung

Giảm thiểu rủi ro Thuế từ Soát xét Báo cáo tài chính

Giảm thiểu rủi ro Thuế từ Soát xét Báo cáo tài chính

Thời lượng: 8 giờ
Địa điểm:
Ngày khai giảng: 05/04/2021
Gói học phí: 2.000.000
VND
Yêu cầu tư vấn
Đăng ký ngay

Thông tin của bạn

Đăng ký

?? Làm thế nào để phát hiện các sai sót, gian lận đối trên Báo cáo tài chính một cách hiệu quả nhất về thời gian và công sức người làm công tác kế toán.

??? Làm thế nào để tự tin hạch toán kế toán đối với các giao dịch kinh tế phức tạp

???? Làm thế nào để phát hiện rủi ro về thuế từ từng khoản mục trên BCTC và biện pháp kiểm soát rủi ro. 

Khoá học "Giảm thiểu rủi ro Thuế từ Soát xét Báo cáo tài chính"  tổ chức tại viện đào tạo TopTrain cả ngày thứ Bảy 30/01/2021 sẽ mang đến cho các bạn nhũng kiến thức sau: 

Chuyên đề 1: Soát xét Báo cáo tài chính

 • Hệ thống hoá các nguyên tắc kế toán và một số chuẩn mực kế toán trong lập và trình bày BCTC (chuẩn mực chung, hàng tồn kho, tài sản cố định, thuê tài sản, kế toán chênh lệch tỷ giá, chi phí lãi vay, điều chỉnh hồi tố, …)
 • Các kĩ thuật phát hiện sai sót trọng yếu, gian lận đối với từng khoản mục trên BCTC và hướng điều chỉnh.
 • Các sai sót và gian lận thường gặp trên BCTC của từng loại hình doanh nghiệp (sản xuất, thương mại, xây dựng, dịch vụ, …)
 • Những lưu ý khi lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ và trình bày thuyết minh BCTC

Chuyên đề 2: Tối thiểu hoá rủi ro về thuế

 • Các nội dung cần quan tâm trên Báo cáo tài chính khi thanh – kiểm tra thuế
 • Các nhóm rủi ro thuế thường gặp (ghi nhận doanh thu – chi phí, áp dụng chính sách thuế, tuân thủ pháp luật về quản lý thuế, …) và phương pháp tối thiểu hoá rủi ro.
 • Rủi ro thuế TNDN, thuế GTGT, thuế TNCN phát sinh từ các khoản mục trên BCTC cho từng loại hình doanh nghiệp và mức độ ảnh hưởng.
 • Các chính sách thuế mới sẽ có hiệu lực từ năm 2021.

 

Hoàn thành khoá học này, bạn sẽ có kiến thức và kỹ năng sau: 

1. Nắm vững phương pháp soát xét Báo cáo tài chính để đảm bảo BCTC đã lập tuân thủ theo quy định và đáp ứng nhu câu sử dụng thông tin của nhà quản lý.
2. Tự tin ghi nhận, trình bày các giao dịch kinh tế phức tạp trong thực tiễn trên Báo cáo tài chính dựa trên các hướng dẫn của Chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành.
3. Phương pháp tiếp cận và đọc hiểu BCTC để tìm ra các rủi ro tiềm tang về thuế nhằm giúp kế toán có sự chuẩn bị chu đáo phục vụ cho cho công tác Thanh – Kiểm tra thuế.
4. Cập nhật các chính sách mới có hiệu lực trong 2021 về quản lý thuế: đăng ký thuế, kê khai thuế, hoàn thuế, nộp thuế, …

 • Kế toán Thuế
 • Kế toán tổng hợp
 • Trưởng phòng Kế toán
 • Kiểm toán thực tập sinh