Chuyển tới nội dung

Nguyên tắc Thuế

Nguyên tắc Thuế
ICAEW CFAB là Chứng chỉ quốc tế về Tài chính, Kế toán và Kinh doanh của Viện Kế toán Công chứng Anh & xứ Wales ICAEW, thành lập theo Hiến chương Hoàng gia năm 1880, với hơn 25.000 học viên đang theo học trên 154 quốc gia.

Thời lượng: 52 giờ
Địa điểm:
Ngày khai giảng: 16/04/2021
Gói học phí: 4.800.000
VND
Yêu cầu tư vấn
Đăng ký ngay

Thông tin của bạn

Đăng ký

Khoá học “Nguyên tắc Thuế” – Principle of Taxation  (ICAEW CFAB) –  Cung cấp cho học viên các kiến thức về Thuế, các mục đích công tác thuế và tính toán thuế thu nhập, đóng góp bảo hiểm quốc gia, thuế lợi nhuận tài sản đầu tư, thuế doanh nghiệp và thuế VAT trong các trường hợp khác nhau, gồm các nội dung sau đây:

1. Mục đích của thuế, các loại thuế và vấn đề đạo đức: 

 • Mục đích của việc đánh thuế đối với kinh tế, công bằng xã hội và các vấn đề môi trường, các khoản mà nhà nước có thể thu thuế và lợi ích của từng loại thuế trong việc phục vụ mục tiêu của chính phủ;
 • Ảnh hưởng của các tác động bên ngoài, trong đó có chính sách thuế của EU, đối với chính sách thuế của Anh;
 • Phân loại các đối tượng nộp thuế theo mục tiêu đánh thuế và cách thức đánh thuế đối với từng đối tượng;
 • Đối tượng đối với từng loại thuế, cơ quan quản lý về thuế, trường hợp áp dụng và cách thức áp dụng các loại thuế khác nhau lên thu nhập của cá nhân và các thực thể
 • Tầm quan trọng của chu kì ngân sách, năm thuế, các nguồn của luật Anh và vấn đề thực thi: luật pháp, án lệ, cơ quan thuế và hải quan…;
 • 5 nguyên tắc đạo đức cơ bản đối với kế toán viên chuyên nghiệp và hướng dẫn về các nguy cơ, khuôn khổ an toàn và giải quyết mâu thuẫn đạo đức trong quá trình thực hiện công tác thuế
 • • Vấn đề mâu thuẫn lợi ích, rửa tiền, tránh thuế và trốn thuế

2. Quản lý thuế

 • Sổ sách và thời kì cần giữ lại sổ sách để tính thuế;
 • Đặc điểm chính của hệ thống đóng thuế ngay khi thu nhập (PAYE) và bảo hiểm quốc gia, tính thuế PAYE;
 • Đặc điểm hệ thống tự định mức thuế cho cá nhân và doanh nghiệp;
 • Thời hạn khai thuế, đóng thuế các loại đối với các đối tượng khác nhau;
 • Lãi suất và tiền phạt đối với trường hợp nộp chậm/sai tờ khai thuế và tiền thuế;
 • Thời điểm Cơ quan thuế và Hải quan yêu cầu khai báo thuế, thuế phải đóng và các thông tin khác; quyền khiếu nại của người nộp thuế và quy trình giải quyết tranh chấp;

3. Thuế thu nhập và khoản đóng góp bảo hiểm quốc gia: 

 • Các nguồn thu nhập chịu thuế và không chịu thuế;
 • Các khoản khấu trừ cá nhân tùy theo điều kiện từng cá nhân;
 • Thu nhập chịu thuế và phần được khấu trừ đối với nhân viên và giám đốc;
 • Các biểu hiện thương mại;
 • Phân bổ chi phí kinh doanh thành chi phí được khấu trừ và không được khấu trừ thuế; lợi nhuận thương mại đã điều chỉnh sau các khoản miễn thuế cho vốn nhà xưởng, máy móc tính theo cơ sở kế toán dồn tích hoặc cơ sở kế toán tiền mặt.
 • Phân bổ lợi nhuận đã điều chỉnh cho các bên hợp danh của công ty hợp danh và lợi nhuận chịu thuế của mỗi bên;
 • Lợi nhuận thương mại chịu thuế của công ty chưa có tư cách pháp nhân và các khoản lợi nhuận chồng chéo khi bắt đầu thương mại;
 • Lợi nhuận thương mại chịu thuế cho doanh nghiệp đang hoạt động;
 • Lợi nhuận thương mại chịu thuế của công ty chưa có tư cách pháp nhân dừng hoạt động thương mại
 • Tổng thu nhập chịu thuế, thuế thu nhập phải nộp hoặc được hoàn trả đối với các cá nhân làm thuê và làm việc độc lập.
 • Tổng đóng góp bảo hiểm quốc gia phải nộp của công nhân, quản lý và các cá nhân làm việc độc lập.

4. Lợi nhuận đầu tư và thuế lợi nhuận tài sản đầu tư. 

 • Phân loại lao động, tài sản và các khoản thanh lý thành lợi nhuận tài sản chịu thuế hay được miễn thuế;
 • Lợi nhuận tài sản đầu tư hoặc lỗ khi thanh lý tài sản
 • Lợi nhuận tài sản đầu tư chịu thuế của cá nhân và doanh nghiệp, số thuế lợi nhuận tài sản đầu tư mà cá nhân phải nộp.

5. Thuế doanh nghiệp 

 • Thời kỳ kế toán của một công ty;
 • Tác động qua lại của thời gian nộp các loại thuế;
 • Phân bổ các khoản mục chi phí kinh doanh thành chi phí được khấu trừ và không được khấu trừ thuế, tính lợi nhuận thương mại điều chỉnh sau các khoản miễn thuế cho vốn nhà xưởng và máy móc;
 • Tổng lợi nhuận chịu thuế và tổng thuế doanh nghiệp phải nộp đối với doanh nghiệp hoạt động ở Anh có thời kì kế toán từ 12 tháng trở xuống.

6. Thuế VAT

 • Phân loại các khoản miễn thuế, thuế 0%, thuế tiêu chuẩn, giảm thuế 5% và nằm ngoài phạm vi của thuế VAT;
 • Mục đích của việc phân loại thành mức thuế tiêu chuẩn, thuế 0% và miễn thuế;
 • Thời điểm và giới hạn thời hạn để doanh nghiệp có thể đăng kí hoặc hủy đăng kí VAT;
 • Thời điểm tính thuế VAT cho hàng hóa và dịch vụ;
 • Nguyên tắc nộp và được hoàn thuế VAT cho hàng hóa và dịch vụ của một cá nhân chịu thuế. Tính thuế VAT phải nộp hoặc được hoàn lại hàng tháng, hàng quý, hàng năm của doanh nghiệp;
 • Các hệ thống nộp thuế VAT khác dành cho doanh nghiệp.

Khoá học “Luật” –  (ICAEW CFAB) là một trong số 6 môn học bắt buộc để đạt được Chứng chỉ ICAEW CFAB là chứng chỉ kế toán tài chính & kinh doanh toàn cầu của Viện Kế toán Công chứng Anh & xứ Wales, thành lập theo Hiến chương Hoàng gia từ năm 1880 (ICAEW), có hơn 151.700 hội viên tại 154 quốc gia, hơn 25.000 học viên đang theo học và khoảng 5.000 doanh nghiệp/ nhà tuyển dụng hợp tác đào tạo và ghi nhận chứng chỉ này. Chương trình CFAB được xây dựng với 6 môn học có sự tương tác và kết nối chặt chẽ, cung cấp cho người học những kiến thức về Kinh doanh, công nghệ và tài chính, kế toán quản trị, luật, kiểm toán nguyên tắc thuế và kế toán tài chính.

Sau mỗi môn học sẽ có một bài kiểm tra trên máy tính trong 90 phút để đánh giá tại trung tâm khảo thí của ICAEW và bạn sẽ được cấp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB cho mỗi một môn học đã hoàn thành và đạt điểm kiểm tra được trên 55%.

Dù bạn đang bắt đầu sự nghiệp, khởi nghiệp kinh doanh hay đơn giản mong muốn phát triển kỹ năng, chứng chỉ ICAEW CFAB là tấm vé để bạn mở rộng cánh cửa cơ hội làm việc và phát triển sự nghiệp tại các hãng kiểm toán lớn, các tập đoàn đa quốc gia trên toàn cầu chỉ trong vòng 12 tháng tham gia học & thi.

Khi hoàn thành khoá học này, học viên sẽ đạt được những kiến thức & kỹ năng sau: 

 • Giải thích những mục tiêu chung của công tác thuế và tác động của nó lên hệ thống thuế nước Anh, hiểu biết về các loại thuế khác nhau Ở Anh và nhận diện được những vấn đề về đạo đức khi thực hiện công tác thuế;
 • Nhận diện được trách nhiệm của người đóng thuế và hệ quả của việc không tuân thủ hệ thống thuế của Anh;
 • Tính được số thuế thu nhập và khoản đóng góp bảo hiểm quốc gia của các cá nhân;
 • Tính được số thuế lợi nhuận tài sản đầu tư và phần lợi nhuận tài sản đầu tư tính vào thuế doanh nghiệp;
 • Tính được số thuế doanh nghiệp phải trả;
 • Tính được số thuế VAT doanh nghiệp phải trả hoặc phải thu.
 • Sinh viên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, kinh tế muốn dễ dàng được tuyển dụng vào các tập đoàn đa quốc gia, các công ty kiểm toán Big 4;
 • Thực tập viên tại các công ty kế toán, kiểm toán, muốn tăng kiến thức và kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực để làm tốt công việc.
 • Kế toán và kiểm toán viên mới hành nghề, muốn có chứng chỉ Kế toán Quốc tế ICAEW CFAB;
 • Học viên đang theo học ICAEW CFAB.