Chuyển tới nội dung

Kỹ năng Tuyển dụng Nhân sự

Kỹ năng Tuyển dụng Nhân sự

Thời lượng: 18 giờ
Địa điểm:
Ngày khai giảng: 06/03/2022
Gói học phí: 3.500.000
VND
Yêu cầu tư vấn
Đăng ký ngay

Thông tin của bạn

Đăng ký

Tuyển dụng & chiêu mộ nhân tài luôn là một mối quan tâm lớn nhất của doanh nghiệp, đặc biệt với những doanh nghiệp nhỏ và vừa trong các thời điểm cuối năm. Việc nâng cao kỹ năng tuyển dụng, tìm kiếm ứng viên và phỏng vấn đánh giá ứng viên cho các nhân viên chuyên trách tuyển dụng là rất quan trọng và cần thiết. Đặc biệt, khoá học "Tuyển dụng Nhân sự" tại viện đào tạo TopTrain được áp dụng phương pháp huấn luyện tại chỗ, thực hành các nội dung học tập gắn với mô phỏng tình huống nhập vai, phản biện góp ý đa chiều từ học viên và giảng viên. Khoá học được phân bổ thành các nội dung sau: 

 • Phần 1: Lập kế hoạch tuyển dụng nhân sự (Xác định nhu cầu tuyển dụng, các tiêu chuẩn tuyển dụng, xây dựng ngân hàng đề thi...)
 • Phần 2: Truyền thông tuyển mộ và sơ loại (Định vị thương hiệu tuyển dụng, lựa chọn kênh truyền thông, tìm kiếm thu hút hồ sơ, sàng lọc và đánh giá hồ sơ...)
 • Phần 3: Kỹ thuật phỏng vấn tuyển dụng (Xây dựng tiêu chí phỏng vấn, các kỹ thuật đặt câu hỏi và phân tích tình huống...)
 • Phần 4: Đánh giá ứng viên (Tiêu chí ASK, phương pháp lựa chọn ứng viên phù hợp...)
 • Phần 5: Thực hành phỏng vấn (Mô phỏng và áp dụng các kịch bản)

 

Sau khi hoàn thành khoá học "Kỹ năng Tuyển dụng Nhân sự" tại viện đào tạo TopTrain, học viên sẽ thành thạo những kỹ năng sau:

 • Có khả năng xây dựng tiêu chí và các thang điểm phỏng vấn cho từng vị trí phù hợp;
 • Có khả năng viết nội dung quảng cáo tuyển dụng hiệu quả, thu hút cao;
 • Tăng cường kiến thức & kỹ năng tìm kiếm & khai thác nguồn ứng viên;
 • Nâng cao kỹ năng phỏng vấn và đánh giá ứng viên;
 • Thành thạo các kênh tuyển dụng và cách khai thác hiệu quả thông qua networking. 
 • Các trưởng bộ phận, cấp quản lý;
 • Nhân viên phòng Nhân sự;
 • Cá nhân có mong muốn học nghề tuyển dụng.
 • Sinh viên năm cuối ngành Quản trị nhân sự.