Chuyển tới nội dung

Quản lý & kiểm soát chi phí hiệu quả

Quản lý & kiểm soát chi phí hiệu quả

Thời lượng: 18 giờ
Địa điểm:
Ngày khai giảng: 12/04/2021
Gói học phí: 3.500.000
VND
Yêu cầu tư vấn
Đăng ký ngay

Thông tin của bạn

Đăng ký

Một trong những mục tiêu kinh doanh của các tổ chức thương mại, doanh nghiệp đó là thu được lợi nhuận. Cho dù cung cấp những sản phẩm hay dịch vụ khác nhau, song hoạt động chủ yếu của các doanh nghiệp vẫn là chuyển hoá các dạng khác nhau của nguồn lực kinh tế thành các giá trị đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Chính vì thế, chi phí là khoản tiêu hao của các nguồn lực đã sử dụng cho một mục đích được biểu hiện bằng tiền. Đây chính là mối quan tâm hàng đầu của các nhà quản lý, do đó, kiểm soát chi phí là vấn đề quan trọng và mang tính sống còn đối với doanh nghiệp.

Khoá học "Quản lý & Kiểm soát Chi phí hiệu quả" sẽ trang bị cho học viên các kiến thức từ tổng quát đến chi tiết trong những nội dung như sau:  

 • Phần 1: Giới thiệu về Doanh thu, Chi phí & Lợi nhuận
 • Phần 2: Quản lý và kiểm soát chi phí Nguyên vật liệu
 • Phần 3: Quản lý và kiểm soát chi phí nhân công
 • Phần 4: Quản lý chi phí sản xuất chung
 • Phần 5:  Phân tích kết quả thông qua báo cáo tài chính
 • Phần 6: Kế hoạch lợi nhuận

Sau khi hoàn thành khoá học "Quản lý & kiểm soát Chi phí hiệu quả" , học viên sẽ đạt được những kiến thức & kỹ năng sau:

 • Hiểu biết về doanh thu, chi phí của doanh nghiệp, phân loại chi phí cũng như mối quan hệ giữa doanh thu và chi phí
 • Hiểu biết về tầm quan trọng và vai trò của doanh số bán hàng, doanh thu đối với quản trị chi phí
 • Cách thức quản lý các loại chi phí phát sinh trong doanh nghiệp, bao gồm: Chi phí nguyên vật liệu, chi phí lưu kho, chi phí nhân công, chi phí sản xuất chung khác
 • Hiểu về bản chất của quản lý quá trình sản xuất trong con mắt của nhà quản trị chi phí
 • Đánh giá về những yếu tố khác ảnh hưởng tới quản trị chi phí như giá bán, kế hoạch lợi nhuận...
 • Cách tiếp thu và nắm bắt vấn đề nhanh và triệt để thông qua việc giới thiệu khóa học qua những tình huống phát sinh tại doanh nghiệp thực tế
 • Giám đốc điều hành
 • Thành viên Ban Giám đốc
 • Nhân sự bộ phận Kế toán, Tài chính
 • Phòng Kiểm soát nội bộ