Chuyển tới nội dung

Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp

Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp

Thời lượng: 18 giờ
Địa điểm:
Ngày khai giảng: 04/05/2021
Gói học phí: 3.500.000
VND
Yêu cầu tư vấn
Đăng ký ngay

Thông tin của bạn

Đăng ký

Quản trị rủi ro là quá trình nhận dạng, phân tích, đo lường, đánh giá rủi ro, để từ đó tìm các biện pháp kiểm soát, khắc phục các hậu quả của rủi ro đối với hoạt động kinh doanh nhằm sử dụng tối ưu các nguồn lực. Hiểu được quá trình này, các nhà quản lý doanh nghiệp sẽ dễ dàng ổn định được các hoạt động kinh doanh, đưa ra các quyết định đúng đắn, tăng độ an toàn và thành công các hoạt động kinh doanh mạo hiểm. Nói cách khác, quản trị rủi ro được sử dụng để đánh giá các cơ hội có thể đem lại các lợi ích cho doanh nghiệp (tác động tích cực) cũng như quản trị những nguy cơ có thể có tác động bất lợi đến doanh nghiệp (tác động tiêu cực). Điều này có nghĩa là quản trị rủi ro có thể không chỉ được áp dụng theo một cách chung chung mà nó có thể được sử dụng từ việc đưa ra các chiến lược ban đầu, đến các dự án và các quyết định đầu tư cho đến các quy trình và các hoạt động thực hiện.

Khoá học "Quản trị rủi ro dành cho Doanh nghiệp" tại viện đào tạo TopTrain được thiết kế nhằm mang  tới học viên những kiến thức cơ bản cần thiết, những kỹ năng hiệu quả trong quản trị rủi ro tại doanh nghiệp, các doanh nghiệp có hướng đi phù hợp, tiết kiệm thời gian và chi phí trong việc xây dựng hệ thống Quản trị rủi ro cho tổ chức. Học viên sẽ được tiếp cận, tìm hiểu và áp dụng các công cụ, kỹ năng tại lớp học, từ đó có thể thiết kế, chỉnh sửa cho doanh nghiệp mình, bao gồm trong các nội dung chính sau đây: 

 • Phần 1: Giới thiệu về rủi ro và cách quản trị rủi ro (Các lý do dẫn đến rủi ro tại doanh nghiệp, các nguyên tắc chính trong quản trị rủi ro, chu trình quản lý rủi ro và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của quản trị rủi ro)
 • Phần 2: Các bước quản lý rủi ro & phương pháp tiếp cận (Cách thức xác định rủi ro, đánh giá & phân tích rủi ro, xử lý rủi ro, lập kế hoạch, báo cáo & đảm bảo)
 • Phần 3: Quản trị rủi ro hiệu quả & chia sẻ các ví dụ thực tế (Các chỉ số của hệ thống quản trị rủi ro hiệu quả trong dự án, hoạt động, dây chuyền cung ứng, chọn lọc các tác hại của rủi ro và văn hoá quản trị rủi ro trong doanh nghiệp)

 

 

Sau khi hoàn thành khoá học "Quản trị rủi ro dành cho doanh nghiệp", học viên sẽ đạt được các kỹ năng sau:

 • Nhận biết được các rủi ro trong doanh nghiệp thông qua việc phân tích các bối cảnh và quy trình;
 • Thực hành các công cụ xác định rủi ro, thực hành xem xét và đánh giá rủi ro
 • Hiểu về các ma trận rủi ro, và áp dụng vào thực tiễn
 • Lập được kế hoạch quản trị rủi ro và xử lý được các rủi ro điển hình
 • Giám đốc điều hành;
 • Thành viên Ban Giám đốc;
 • Các trưởng bộ phận;
 • Nhân viên phòng dự án, kế toán