Chuyển tới nội dung

Chia sẻ nhà tuyển dụng

Chia sẻ từ Big 4 - Deloitte Vietnam

Chia sẻ từ Big 4 - Deloitte Vietnam

17/04/2020
Bà Trang Tran, HR Director, Deloitte Vietnam  khi chia sẻ về những kiến thức, kỹ năng mà...
Xem tiếp
Chia sẻ từ Big 4 - Deloitte Singapore

Chia sẻ từ Big 4 - Deloitte Singapore

17/04/2020
Ông Ahmad Tifli Mohd Talha, Group Chief Financial Officer, Felda Global Ventures Holding Berhad,...
Xem tiếp
Chia sẻ từ Big 4 - Financial Services, EY, Malaysia

Chia sẻ từ Big 4 - Financial Services, EY, Malaysia

17/04/2020
Ông Megat Iskandar Shah, Partner - Financial Services, EY, Malaysia  khi chia sẻ về những kiến...
Xem tiếp
Lịch khai giảng