Chuyển tới nội dung
Chia sẻ nhà tuyển dụng
Chia sẻ từ Big 4 - Deloitte Singapore

Chia sẻ từ Big 4 - Deloitte Singapore

17/04/2020

Ông Ahmad Tifli Mohd Talha, Group Chief Financial Officer, Felda Global Ventures Holding Berhad, Malaysia  khi chia sẻ về những kiến thức, kỹ năng mà chứng chỉ ACA của ICAEW đem lại, đã nói: 

“Kiến thức chuyên môn, kỹ năng chuyên ngành và kỹ năng mềm, kỹ năng nghề nghiệp đều quan trọng như nhau. Sự nhạy bén về tài chính, kỹ năng giao tiếp, sự chuyên nghiệp, độ tin cậy, kỹ năng quản lý thời gian, khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ và kỹ năng giải quyết vấn đề chỉ là một số phẩm chất mà chúng tôi sử dụng để đánh giá các ứng viên.”

 

Mr.Ahmad Tifli Mohd Talha, Group Chief Financial Officer, Felda Global Ventures Holding Berhad, Malaysia  said about his thoughts of ACA ICAEW :

“Hard and soft qualities are both equally important. Solid financial acumen, communication skills, professionalism, reliability, time management skills, multi-tasking abilities and problem-solving skills are just a few of the qualities that we use to evaluate our candidates.”


Bài viết khác
Lịch khai giảng