Chuyển tới nội dung

Chuyên ngành Tài chính Kế toán

Lớp họcĐịa điểmGiảng viênKhai giảng
Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS)Sài GònCô Trần Lê Na, FCCA17/05/2021
Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) - Cấp độ 1Sài GònThầy Lý Huy Hoàng, ACCA, MBA23/10/2021
Chuyển đổi Báo cáo tài chính từ VAS sang IFRSSài GònThầy Trần Phát, ACCA, CIA, CPA, CTA20/05/2021
Hướng dẫn sử dụng Power Querry và Advance Pivot table để lập các báo cáo tài chính, kế toán chỉ trong 10 giâySài GònThầy Tuấn Nguyễn, ACCA17/04/2021
Khóa học Tuyệt đỉnh Excel - Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong ExcelSài GònThầy Tuấn Nguyễn, ACCA21/08/2021
Kiểm toán CNTT và Những lưu ý quan trọng trong giai đoạn chuyển đổi sốSài GònThầy Tiết Ngọc Thạch, CISA, CISM.09/09/2021
Kiểm toán Nội bộSài GònThầy Trần Phát, ACCA, CIA, CPA, CTA08/05/2021
Lập kế hoạch Dự toán & Quản lý ngân sáchSài GònCô Nguyễn Hiền, MBA12/05/2021
Nguyên tắc ThuếSài GònThầy Nguyễn Trung Hoà, CPA.16/04/2021
Quản lý & kiểm soát chi phí hiệu quảSài GònCô Trần Lê Na, FCCA12/04/2021
Quản trị rủi ro trong doanh nghiệpSài GònThầy Trần Phát, ACCA, CIA, CPA, CTA04/05/2021
Soát xét báo cáo tài chính và Tối thiểu hóa rủi ro về thuếThầy Nguyễn Trung Hoà, CPA.30/01/2021
Thuế nhà THẦU - chuyển giá và hiệp định (tránh đánh Thuế 2 lần)Sài GònThầy Nguyễn Trung Hoà, CPA.14/08/2021
Tiếng Anh chuyên nghành Kế toán - Kiểm toánSài GònThầy Lý Huy Hoàng, ACCA, MBA04/08/2021