Chuyển tới nội dung

Khoá học

Kiểm toán Nội bộ

Kiểm toán Nội bộ

Khoá học Kiểm toán nội bộ được biên soạn dựa trên các tình huống thực tế song song với...
Nâng cao năng lực Giám sát bán hàng

Nâng cao năng lực Giám sát bán hàng

"Lãnh đạo là khả năng gặt hái được những điều phi thường từ những con người bình...
Đọc hiểu và Phân tích Báo Cáo Tài Chính

Đọc hiểu và Phân tích Báo Cáo Tài Chính

Đọc hiểu và phân tích báo cáo tài chính (BCTC) là kỹ năng thiết yếu trong hầu hết các ngành...
Soát xét BÁO CÁO TÀI CHÍNH để Ngăn chặn RỦI RO về THUẾ trong doanh nghiệp Bất động sản & Xây dựng

Soát xét BÁO CÁO TÀI CHÍNH để Ngăn chặn RỦI RO về THUẾ trong doanh nghiệp Bất động sản & Xây dựng

Quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và thu hút đầu tư nước...
Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS)

Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS)

Hiện nay tại Việt nam, báo cáo tài chính của các doanh nghiệp đang được áp dụng theo...
Chuyển đổi Báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS

Chuyển đổi Báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS

Bộ Tài chính đã chính thức ban hành Quyết định phê duyệt Đề án áp dụng chuẩn mực Báo cáo...
Khóa học Luật

Khóa học Luật

ICAEW CFAB là Chứng chỉ quốc tế về Tài chính, Kế toán và Kinh doanh của Viện Kế toán Công...
Nguyên tắc Thuế

Nguyên tắc Thuế

ICAEW CFAB là Chứng chỉ quốc tế về Tài chính, Kế toán và Kinh doanh của Viện Kế toán Công...
Hướng dẫn ôn thi hiệu quả môn Kiểm toán - Assurance (ICAEW CFAB)

Hướng dẫn ôn thi hiệu quả môn Kiểm toán - Assurance (ICAEW CFAB)

+ Bạn đang là sinh viên Kế - Kiểm ? + Bạn đang chuẩn bị thi môn Kiểm toán – Assurance (ICAEW...
99 Sai sót thường gặp về Thuế

99 Sai sót thường gặp về Thuế

Có thể nói Kế toán là bộ phận quan trọng của mỗi một công ty hay một doanh nghiệp. Kế toán...
Tiếng Anh chuyên nghành Kế toán - Kiểm toán

Tiếng Anh chuyên nghành Kế toán - Kiểm toán

Theo khảo sát của Navigos Search, hiện nay sự thiếu hụt nhân sự có trình độ tiếng Anh ứng...
Thuế nhà THẦU - chuyển giá và hiệp định (tránh đánh Thuế 2 lần)

Thuế nhà THẦU - chuyển giá và hiệp định (tránh đánh Thuế 2 lần)

Khoá học: Thuế Nhà thầu, Chuyển giá & Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần của Viện Đào tạo...
Kỹ năng Tuyển dụng Nhân sự

Kỹ năng Tuyển dụng Nhân sự

Tuyển dụng & chiêu mộ nhân tài luôn là một mối quan tâm lớn nhất của doanh nghiệp, đặc...
Kỹ năng Đàm phán & Thương lượng thành công

Kỹ năng Đàm phán & Thương lượng thành công

Đàm phán thương lượng đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của...
Lập kế hoạch Dự toán & Quản lý ngân sách

Lập kế hoạch Dự toán & Quản lý ngân sách

Vai trò của Dự toán trong doanh nghiệp là một công cụ hữu hiệu cho chiến lược kinh doanh và là...