Chuyển tới nội dung
Chia sẻ từ học viên đã tốt nghiệp ICAEW ACA, EY Vietnam ICAEW ACA student

Chia sẻ từ học viên đã tốt nghiệp ICAEW ACA, EY Vietnam ICAEW ACA student

20/04/2020

Ông Pham Van Bach, EY Vietnam ICAEW ACA student  khi chia sẻ về những kiến thức, kỹ năng mà chứng chỉ ACA của ICAEW đem lại, đã nói:

“Với tôi, ICAEW CFAB không đơn thuần là một bằng cấp mà là một người bạn đồng hành trên con đường nghề nghiệp. Nhờ ICAEW CFAB, tôi hiểu rõ mô hình vận hành của doanh nghiệp cũng như vai trò của các chuyên gia tài chính kế toán đối với sự thành công của doanh nghiệp. ICAEW mang đến cho tôi không chỉ kiến thức và kỹ năng mà còn đem đến tất cả những gì tôi cần để xây dựng một sự nghiệp thành công.”

MrPham Van Bach, EY Vietnam ICAEW ACA student  said about his thoughts of ACA ICAEW :

“To me, ICAEW CFAB is not only a professional certificate programme, but also a partner in my career success. Thanks to ICAEW CFAB, I am shown the full picture of how a business operates, and the important role a finance and accountancy profession play in a business. ICAEW is just like my career guide, providing everything I need for my career success.”


Bài viết khác
Lịch khai giảng