Chuyển tới nội dung
Thầy Đào Giang, CPA

Thầy Đào Giang, CPA

Giảng viên

Thầy Đào Vũ Hoài Giang, CPA.

 

Thầy Đào Giang có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán tại các Hãng Kiểm toán lớn tại Việt Nam như PWC, BDO Việt Nam và PKF. Trải qua các vị trí công việc với tư cách là Kiểm toán viên Độc lập cũng như Kiểm toán viên Nội bộ, thầy Giang đã tham gia rất nhiều các dự án Phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng tại Việt Nam cũng như thực hiện trình bày và kiểm soát các Báo cáo tài chính theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam hoặc theo Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS), đặc biệt trong ngành sản xuất và dịch vụ thương mại. Đặc biệt, thầy Giang trực tiếp làm việc ở các vị trí Quản lý & Soát xét các danh mục rủi ro, hướng dẫn và quản lý các kiểm toán viên trong công việc kiểm toán thực tế, đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả của các quy trình hoạt động trong doanh nghiệp.

 

Thầy Đào Giang hiện đang tham gia giảng dạy các môn thuọc lĩnh vực kiểm toán tại Đại học Kinh tế luật từ năm 2007 và là giảng viên bộ môn Assurance – Kiểm toán, Dịch vụ đảm bảo (Thuộc hệ thống các môn học bắt buộc của chứng chỉ CFAB, ICAEW) tại Viện đào tạo TopTrain với tỷ lệ thi đỗ khá cao, thầy Giang nhận được rất nhiều lời khen từ các học viên khi tham gia học môn Assurance do Thầy giảng dạy.

Lịch khai giảng