Chuyển tới nội dung
Cô Phạm Thị Hằng Nga, MBA

Cô Phạm Thị Hằng Nga, MBA

Giảng viên

Cô Nga có 11 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Luật Kinh tế & Tài chính, chứng khoán, đã từng công tác và trực tiếp giảng dạy tại trường Đại học Công đoàn, trường FPT, trường cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công Nghiệp và phụ trách các công tác pháp chế tại công ty CP Thiết bị Y tế Quân đội Amerphaco – Bộ Quốc phòng.

Với kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm làm việc thực tế trong ngành Tài chính, chứng khoán, cô Nga tham đã gia tư vấn nhiều dự án liên quan đến thiêt lập các thủ tục hành chính, tổ chức nhân sự và thành lập doanh nghiệp trong các mô hình tập đoàn, các công ty hoạt động về lĩnh vực tài chính và chứng khoán, cô Nga phụ trách những chuyên ngành chính tại viện đào tạo TopTrain sau đây:

  • Tư vấn thành lập doanh nghiệp;
  • Xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp hiện đại;
  • Đẩy mạnh công tác pháp chế tại doanh nghiệp;
  • Phát triển kỹ năng tìm kiếm, đọc hiểu và áp dụng văn bản pháp luật;
  • Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính trong doanh nghiệp;

Hiện nay, cô Nga đang công tác tại Uỷ Ban Chứng khoán Nhà nước là chuyên gia tư vấn pháp chế của Uỷ ban và hợp tác với một số hãng Luật hàng đầu trong nước.

Lịch khai giảng