Chuyển tới nội dung

Kiểm toán và Dịch vụ Đảm bảo

Kiểm toán và Dịch vụ Đảm bảo

Kiểm toán và Dịch vụ Đảm bảo
ICAEW CFAB là Chứng chỉ quốc tế về Tài chính, Kế toán và Kinh doanh của Viện Kế toán Công chứng Anh & xứ Wales ICAEW, thành lập theo Hiến chương Hoàng gia năm 1880, với hơn 25.000 học viên đang theo học trên 154 quốc gia.

Thời lượng: 51 giờ
Gói học phí: 3.200.000
VND
Yêu cầu tư vấn
Đăng ký ngay

Thông tin của bạn

Đăng ký

Khoá học “Kiểm toán & Dịch vụ Đảm bảo” – Assurance  (ICAEW CFAB) –  Cung cấp cho học viên các kiến thức về quy trình kiểm toán, các nhân tố then chốt góp phần vào công việc kiểm soát nội bộ, thu thập chứng cứ trong quá trình kiểm toán doanh nghiệp, gồm các nội dung sau đây:

1. Khái niệm, quy trình và sự cần thiết của kiểm toán:

 • Khái niệm của kiểm toán & Quy trình kiểm toán
 • Lý do cần phải kiểm toán và các lợi ích của kiểm toán
 • Chức năng và trách nhiệm của các bên liên quan trong quy trình kiểm toán
 • Mục đích, đặc điểm của các cấp độ kiểm toán
 • Các vấn đề dẫn đến kết quả kiểm toán không đạt được như kì vọng và giải pháp đề xuất
 • Sự cần thiết của thái độ hoài nghi khi lên kế hoạch và tiến hành kiểm toán
 • Khái niệm sự đảm bảo hợp lý
 • Phân biệt sự gian lận và sai sót

2. Kiểm soát nội bộ:

 • Sự cần thiết của hệ thống kiểm soát hiệu quả
 • Những nguyên tắc quan trọng để có hệ thống kiểm soát hiệu quả
 • Các thành tố của kiểm soát nội bộ trong điều kiện thủ công và sử dụng công nghệ.
 • Các hình thức kiểm soát nội bộ và những yếu tố cần chú ý tác động đến chất lượng thông tin tài chính.
 • Cách thức giảm thiểu rủi ro và một số hạn chế của kiểm soát nội bộ
 • Điểm yếu của kiểm soát nội bộ trong trường hợp cụ thể
 • Các nguồn thông tin của kiểm soát nội bộ và kế toán hoặc hệ thống khác cho phép lưu trữ hiệu quả.

3. Thu thập chứng cứ cho quá trình kiểm toán

 • Lý do cần lập và lưu trữ chứng từ liên quan
 • Các phương pháp thu thập bằng chứng từ việc kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ và quy trình thử nghiệm sơ bộ, bao gồm thủ tục phân tích.
 • Các tình huống nên và không nên sử dụng các phương pháp trên
 • Độ tin cậy của các loại bằng chứng kiểm toán khác nhau
 • Số lượng, chất lượng hiệu quả và phù hợp của các bằng chứng từ những thủ tục và kiểm tra khác nhau để đưa ra kết luận hợp lý trong báo cáo
 • Các tình huống cần có văn bản xác nhận của quản lý và độ tin cậy của xác nhận với vai trò là chứng cứ kiểm toán
 • Các vấn đề phát sinh cần báo cáo khi thu thập chứng cứ kiểm toán.

4. Quy tắc đạo đức nghề nghiệp:

 • Vai trò của các quy tắc về đạo đức và tầm quan trọng đối với nghề nghiệp
 • Phân biệt quy tắc đạo đức dựa trên luật lệ và dựa trên hệ thống nguyên tắc
 • Tác dụng của nguyên tắc về hành vi chuyên nghiệp đối với xã hội và đồng nghiệp.
 • Các nhân tố chính trong hệ thống quy tắc đạo đức chuyên nghiệp của IFAC và ICAEW.
 • Các nguyên tắc chính theo IFACE và quy tắc đạo đức của ICAEW
 • Tầm quan trọng của tính chính trực và khách quan đối với kế toán chuyên nghiệp, các tính huống đe dọa sự chính trực và khách quan và giải pháp đề xuất.
 • Cách trả lời khi được yêu cầu đảm nhiệm công việc vượt quá chuyên môn và kinh nghiệm.
 • Các biện pháp chống tình cờ rò rỉ thông tin
 • Các tình huống trong đó thông tin bí mật có thể bị tiết lộ
 • Sự độc lập và lý do kiểm toán viên cần phải độc lập với khách hàng
 • Các nguy cơ đe dọa đến các nguyên tắc đạo đức chủ yếu, sự độc lập của kiểm toán viên và các biện pháp phòng tránh, hạn chế
 • Mâu thuẩn về sự trung thành của nhân viên kế toán chuyên nghiệp đối với quản lý và đối với nghề nghiệp.

Khoá học “Kiểm toán & Dịch vụ Đảm bảo” – Assurance (ICAEW CFAB) là một trong số 6 môn học bắt buộc để đạt được Chứng chỉ ICAEW CFAB là một chứng chỉ kế toán tài chính & kinh doanh toàn cầu của Viện Kế toán Công chứng Anh & xứ Wales, thành lập theo Hiến chương Hoàng gia từ năm 1880 (ICAEW), có hội viên tại 154 quốc gia và hơn 5.000 doanh nghiệp/ nhà tuyển dụng hợp tác đào tạo và ghi nhận chứng chỉ này. Chương trình CFAB được xây dựng với 6 môn học có sự tương tác và kết nối chặt chẽ, cung cấp cho người học những kiến thức về Kinh doanh, công nghệ và tài chính, kế toán quản trị, luật, kiểm toán nguyên tắc thuế và kế toán tài chính.

Sau mỗi môn học sẽ có một bài kiểm tra trên máy tính trong 90 phút để đánh giá tại trung tâm khảo thí của ICAEW và bạn sẽ được cấp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB cho mỗi một môn học đã hoàn thành và đạt điểm kiểm tra được trên 55%.

Dù bạn đang bắt đầu sự nghiệp, khởi nghiệp kinh doanh hay đơn giản mong muốn phát triển kỹ năng, chứng chỉ ICAEW CFAB là tấm vé để bạn mở rộng cánh cửa cơ hội làm việc và phát triển sự nghiệp tại các hãng kiểm toán lớn, các tập đoàn đa quốc gia trên toàn cầu chỉ trong vòng 12 tháng tham gia học & thi.

Khi hoàn thành khoá học này, học viên sẽ đạt được những kiến thức & kỹ năng sau:

 • Giải thích khái niệm kiểm toán là gì, lý do cần phải kiểm toán và vì sao các quy trình kiểm toán cần được thực hiện bởi các chuyên gia
 • Giải thích bản chất và tầm quan trọng của kiểm soát nội bộ, ví dụ về kiểm soát nội bộ trong tổ chức và chỉ ra các điểm yếu trong hệ thống kiểm soát nội bộ
 • Lựa chọn hình thức thu thập chứng cứ một cách phù hợp và có hiệu quả, đưa ra các kết luận từ những chứng cứ đó hoặc cần tham khảo thêm ý kiến từ đâu
 • Hiểu rõ tầm quan trọng của của các hành vi đạo đức đối với một nhân viên chuyên nghiệp và giải thích các vấn đề liên quan đến tính chính trực, khách quan, xung đột quyền lợi, sự trung thành, tính bảo mật và độc lập.
 • Kế toán viên đang làm việc tại các doanh nghiệp muốn tìm hiểu về quy trình kiểm soát nội bộ;
 • Giám đốc các doanh nghiệp muốn tìm hiểu và kiểm soát, áp dụng hệ thống kiểm soát nội bộ trong công ty;
 • Sinh viên năm cuối ngành Kế toán, Kiểm toán muốn dễ dàng được tuyển dụng vào các tập đoàn đa quốc gia, các công ty kiểm toán Big 4;
 • Kế toán và kiểm toán viên mới hành nghề, muốn có chứng chỉ Kế toán Quốc tế ICAEW CFAB;