Chuyển tới nội dung

22/05/2021

Tài chính, Kinh doanh và Công nghệ

Tài chính, Kinh doanh và Công nghệ
ICAEW CFAB là Chứng chỉ quốc tế về Tài chính, Kế toán và Kinh doanh của Viện Kế toán Công chứng Anh & xứ Wales ICAEW, thành lập theo Hiến chương Hoàng gia năm 1880, với hơn 25.000 học viên đang theo học trên 154 quốc gia.

Thời lượng: 56 giờ
Địa điểm:
Ngày khai giảng: 22/05/2021
Gói học phí: 4.800.000
VND
Yêu cầu tư vấn
Đăng ký ngay

Thông tin của bạn

Đăng ký

 

Môn học “Tài chính, Kinh doanh và Công nghệ” - Business, Finance & Technology (ICAEW CFAB) –  cung cấp cho học viên các kiến thức về quy trình vận hành và các chức năng tài chính giúp ích cho doanh nghiệp, đồng thời có thể ứng dụng công nghệ để tối ưu hoá mục tiêu mà doanh nghiệp hướng đến, gồm các nội dung sau đây:

  

          1. Mục tiêu và chức năng của doanh nghiệp: 

 • Các mục tiêu chung của doanh nghiệp;
 • Các mục tiêu chung của việc quản trị chiến lược, quy trình quản trị chiến lượng và mối tương quan giữa tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp; 
 • Các khu vực chức năng và cách các khu vực này hỗ trợ trong việc đạt được mục tiêu của doanh nghiệp;
 • Bản chất và chức năng của việc quản trị tổ chức, quản trị nhân lực và ảnh hưởng của hành vi của các cá nhân lên các hoạt động đó; 
 • Mối quan hệ giữa chiến lược chung và chiến lược chức năng;
 • Bản chất và mục tiêu của kế hoạch chiến lược, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch hoạt động;
 • Chuyển đổi từ kế hoạch chiến lược sang kế hoạch hoạt động và kinh doanh hợp nhất;
 • Các thành tố chính trong quá trình quản trị rủi ro; 
 • Các vấn đề chính về quản trị rủi ro và khủng hoảng;

          2. Cơ cấu, mô hình tổ chức, kinh doanh

 • Sự khác biệt trong việc kinh doanh vận hành bởi các thực thể khác nhau: cá thể, công ty hợp danh, nhóm, liên minh; thuận lợi và bất lợi của từng mô hình kinh doanh đó; 
 • Sự khác biệt giữa công ty không có tư cách pháp nhân và công ty có tư cách pháp nhân; thuận lợi và bất lợi của việc đăng kí tư cách pháp nhân;  
 • Các mô hình khác nhau. Thuận lợi và bất lợi.

          3. Vai trò của tài chính và nghề nghiệp Kế toán

 • Vai trò của thông tin tài chính;
 • Vai trò hỗ trợ của chức năng kế toán tài chính trong việc đạt mục tiêu kinh doanh; 
 • Các vấn đề cần quan tâm trong công tác kế toán, báo cáo và quản trị tài chính;
 • Vấn đề xử lý, bảo mật và quản lý thông tin; 
 • Vai trò của thông tin đo lường hiệu quả hoạt động trong quản trị kinh doanh; 
 • Vai trò của nhân viên kế toán trong thu thập và trình bày thông tin cho hoạt động quản trị doanh nghiệp; 
 • Mối quan hệ giữa doanh nghiệp, ngân hàng và các nhà cung cấp tài chính khác; 
 • Đặc điểm, điều khoản và vai trò của các nguồn tài chính khác nhau; 
 • Quá trình gia tăng vốn chủ sở hữu và các nguồn vốn dài hạn; 
 • Các hình thức tài trợ xuất khẩu: hối phiếu, L/C, bảo hiểm tín dụng xuất khẩu; 
 • Mục tiêu chung, nguyên tắc và quá trình quản trị tài chính cá nhân. 
 • Tầm quan trọng của kiểm toán và báo cáo tài chính chính xác, chất lượng cao;
 • Các công việc chính của kế toán, mối liên hệ giữa lợi ích chung, trình độ kĩ thuật và trách nhiệm nghề nghiệp;  
 • Các đặc điểm chính bộ phận kế toán, quy định khung của nhân viên kế toán chuyên nghiệp và cách tương tác giữa bộ phận kế toán và các bộ phận khác. 

         4. Quản trị, tính bền vững, trách nhiệm và đạo đức doanh nghiệp 

 • Vai trò của quản trị hoạt động đối với doanh nghiệp; 
 • Sự khác biệt giữa vai trò và trách nhiệm của người quản trị hoạt động và người quản lý doanh nghiệp; 
 • Tác động của sự khác biệt giữa luật pháp, văn hóa quốc gia và văn hóa doanh nghiệp đối với việc quản trị hoạt động. 
 • Vai trò và trách nhiệm của các thành viên trong hội đồng quản trị, ban cố vấn, hội đồng thẩm định và các cá nhân chịu trách nhiệm quản trị hoạt động, kiểm toán nội bộ và kiểm toán bên ngoài; 
 • Bản chất của đạo đức kinh doanh, đạo đức nghề nghiệp, tính bền vững và trách nhiệm công ty; 
 • Chính sách và quy trình cần thiết để phát huy văn hóa doanh nghiệp. 

         5. Phân tích tác động từ môi trường bên ngoài tới quản trị doanh nghiệp

 • Hiệu ứng cơ chế giá cả đối với hoạt động kinh doanh;
 • Các thất bại tiềm năng của cơ chế thị trường và tác động đối với doanh nghiệp;
 • Các nhân tố vĩ mô chính tác động đến doanh nghiệp;
 • Các ảnh hưởng chính của luật pháp quốc gia đối với doanh nghiệp; 
 • Vai trò và tác động của các bên hữu quan (cổ đông, địa phương, nhân viên, nhà cung ứng, khách hàng) đến doanh nghiệp  
 • Ảnh hưởng của luật lệ quốc tế đối với doanh nghiệp.

         6. Quản trị Công nghệ trong doanh nghiệp

 • Những đặc điểm lợi ích và rủi ro chính của các công nghệ khác nhau tại Doanh nghiệp.

         7. Đạo đức nghề nghiệp.

 

Khoá học “Tàichính, Kinh doanh & Công nghệ” – Business, Finance & Technology (ICAEW CFAB) là một trong số 6 môn học bắt buộc để đạt được Chứng chỉ ICAEW CFAB là một chứng chỉ kế toán tài chính& kinh doanh toàn cầu của Viện Kế toán Công chứng Anh & xứ Wales, thành lập theo Hiến chương Hoàng gia từ năm 1880 (ICAEW), cóhơn 151.700hội viên tại 154 quốc gia, hơn 25.000 học viên đang theo họcvà khoảng5.000 doanh nghiệp/ nhà tuyển dụng hợp tác đào tạo và ghi nhận chứng chỉ này. Chương trình CFAB được xây dựng với 6 môn học có sự tương tác và kết nối chặt chẽ, cung cấp cho người học những kiến thức về Kinh doanh, công nghệ và tài chính, kế toán quản trị, luật, kiểm toán nguyên tắc thuế và kế toán tài chính.

Sau mỗi môn học sẽ có một bài kiểm tra trên máy tính trong 90 phút để đánh giá tại trung tâm khảo thí của ICAEW và bạn sẽ được cấp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB cho mỗi một môn học đã hoàn thành và đạt điểm kiểm tra được trên 55%.

Dù bạn đang bắt đầu sự nghiệp, khởi nghiệp kinh doanh hay đơn giản mong muốn phát triển kỹ năng, chứng chỉ ICAEW CFAB là tấm vé để bạn mở rộng cánh cửa cơ hội làm việc và phát triển sự nghiệp tại các hãng kiểm toán lớn, các tập đoàn đa quốc gia trên toàn cầu chỉ trong vòng 12 tháng tham gia học & thi.

Khi hoàn thành khoá học này, học viên sẽ đạt được những kiến thức & kỹ năng sau:

 • Nhân diện được các mục tiêu chung của doanh nghiệp, các chức năng và công việc mà doanh nghiệp thực hiện để đạt được mục tiêu; 
 • Biết được bản chất, đặc điểm, các thuận lợi và bất lợi của các hình thức kinh doanh và cấu trúc tổ chức doanh nghiệp khác nhau; 
 • Nhận diện được mục đích hình thành các thông tin tài chính từ hoạt động kinh doanh, hiểu rõ sự hỗ trợ của chức năng kế toán và tài chính đối với hoạt động vận hành doanh nghiệp; và nhận diện được các nguồn và phương pháp huy động vốn cho cá nhân và doanh nghiệp; 
 • Biết được tầm quan trọng của kế toán viên chuyên nghiệp; 
 • Biết được vai trò của hoạt động quản trị đối với doanh nghiệp, cách doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động quản trị công ty, mức độ bền vững, trách nhiệm và văn hóa đạo đức trong doanh nghiệp; 
 • Thấy được tác động của môi trường kinh tế lên hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

 

 • Sinh viên năm cuối ngành Kế toán, Kiểm toán muốn dễ dàng được tuyển dụng vào các tập đoàn đa quốc gia, các công ty kiểm toán Big 4;
 • Cá nhân đang khởi nghiệp muốn tìm hiểu về mô hình các doanh nghiệp;
 • Kế toán viênđang làm việc tại các doanh nghiệp muốn tìm hiểu về quy trình kiểm soát nội bộ;
 • Kế toán và kiểm toán viên mới hành nghề, muốncó chứng chỉ Kế toán Quốc tế ICAEW CFAB;