Chuyển tới nội dung

Chủ đề: Kỹ năng lãnh đạo

Chủ đề: Kỹ năng lãnh đạo


16 kỹ năng lãnh đạo cần thiết trong thời kỳ CMCN 4.0

Một số người tin rằng các nhà lãnh đạo được sinh ra chứ không được tạo nên. Tuy nhiên, những người khác lại nghĩ rằng kỹ năng lãnh đạo có thể được phát triển và mài giũa, giống như bất kỳ khả năng nào khác.

16 Kỹ năng lãnh đạo cần thiết trong thời kỳ 4.0

Một số người tin rằng các nhà lãnh đạo được sinh ra chứ không được tạo nên. Tuy nhiên, những người khác lại nghĩ rằng kỹ năng lãnh đạo có thể được phát triển và mài giũa, giống như bất kỳ khả năng nào khác.