Chuyển tới nội dung

Kiểm soát Rủi ro – Quyết toán Thuế 2020

Kiểm soát Rủi ro – Quyết toán Thuế 2020

Kiểm soát Rủi ro – Quyết toán Thuế 2020

Thời lượng: 8 giờ
Gói học phí: 1.200.000
VND
Yêu cầu tư vấn
Đăng ký ngay

Thông tin của bạn

Đăng ký

Bạn có biết, năm 2020 là năm có nhiều chính sách thuế quan trọng được ban hành mới, sửa đổi và bổ sung, trong đó có nhiều nội dung tác động trực tiếp vào hoạt động quyết toán thuế ngay năm 2020 của các cá nhân và doanh nghiệp:

 • Giảm thuế TNDN tới 30%
 • Tăng mức trần chi phí lãi vay tới 30% EBITDA
 • Gỉảm mức tạm nộp thuế TNDN chỉ còn 75%
 • V.v....

Với mục tiêu giúp doanh nghiệp tránh những sai sót không đáng có gây tác động tiêu cực đến doanh nghiệp, hỗ trợ thực hiện các quy định một cách tốt nhất, đồng thời giảm thiểu rủi ro về thuế, tối ưu thuế trong khuôn khổ pháp luật, viện đào tạo TopTrain tổ chức khoá học chỉ trong 1 ngày tập trung hướng dẫn về Quyết toán thuế 2020 đặc biệt tập trung vào kiểm soát và ngăn chặn rủi ro khi áp dụng chính sách thuế mới thay đổi có hiệu lực trước 2020, với những nội dung chính như sau:

 • Phần 1:  Hướng dẫn rà soát các nhóm rủi ro về thuế thông qua phân tích các khoản mục trên Báo cáo tài chính, nắm chắc mối liên hệ giữa thuế TNDN, thuế TNCN và thuế GTGT trong kiểm soát doanh thu và chi phí đối với doanh nghiệp sản xuất, xây dựng, thương mại. Từ đó đề xuất các biện pháp phòng ngừa rủi ro hiệu quả.
 • Phần 2: Hướng dẫn để đảm bảo tính tuân thủ pháp luật về thuế trong việc ghi nhận doanh thu chịu thuế, chi phí được trừ, thu nhập khác (chênh lệch tỷ giá, thanh lý tài sản, xử lý công nợ …).
 • Phần 3: Phương pháp xác định và tối thiểu hoá các rủi ro thường gặp về thuế TNCN (đặc biệt cho chuyên gia nước ngoài) tình trạng cư trú, phương pháp tính thuế, kê khai thuế TNCN, uỷ quyền quyết toán, ...
 • Phần 4: Cập nhật các chính sách mới về thuế TNDN: điều kiện áp dụng giảm thuế TNDN 30%; hiểu và xác định đúng mức trần 30% EBITDA đối với chi phí lãi vay được trừ; mức tạm nộp thuế TNDN (giảm về mức 75% trong 3 quý) được áp dụng khi nào.

Sau khi hoàn thành khoá học Khoá học “Kiểm soát Rủi ro trong Quyết toán Thuế 2020”, chỉ trong 1 ngày cuối tuần , học viên sẽ đạt được những kiến thức & kỹ năng sau:

 1. Phương pháp xác định các nhóm Rủi ro về Thuế thường gặp trong quá trình hoạt động;
 2. Hướng dẫn rà soát rủi ro về thuế thông qua phân tích các khoản mục trên Báo cáo tài chính;
 3. Phương pháp ngăn chặn và giảm thiểu rủi ro về thuế thông qua hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ;
 4. Xác định các rủi ro thường gặp về thuế TNCN (đặc biệt cho chuyên gia nước ngoài) tình trạng cư trú, phương pháp tính thuế, kê khai thuế TNCN, uỷ quyền quyết toán...
 5. Hướng dẫn tuân thủ pháp luật về thuế trong việc ghi nhận doanh thu chịu thuế, chi phí được trừ, thu nhập khác (chênh lệch tỷ giá, thanh lý tài sản, xử lý công nợ …)
 6. Mối liên hệ giữa thuế TNDN, thuế TNCN và thuế GTGT trong kiểm soát doanh thu và chi phí đối với doanh nghiệp sản xuất, xây dựng, thương mại.
 7. Những thông tin kế toán cần chuẩn bị để đủ điều kiện được giảm thuế 30% cho doanh nghiệp có doanh thu < 200 tỷ trong kỳ tính thuế 2020;
 8. Cập nhật những chính sách thuế mới về kê khai giao dịch liên kết, chi phí lãi vay theo Nghị định 132/2020/NĐ-CP hiệu lực từ 20/12/2020.
 9. Xác định mức trần chi phí lãi vay được trừ 30% EBITDA & cách tính toán điều chỉnh phù hợp theo nghị định 68/2020 & 132/2020.
 10. Giảm mức tạm nộp thuế TNDN chỉ còn 75% được áp dụng khi nào?

- Kế toán trưởng

- Kế toán tổng hợp

- Kế toán thuế

- Phòng Kiểm soát nội bộ