Chuyển tới nội dung

16/03/2021

Kế toán Tài chính

Kế toán Tài chính
ICAEW CFAB là Chứng chỉ quốc tế về Tài chính, Kế toán và Kinh doanh của Viện Kế toán Công chứng Anh & xứ Wales ICAEW, thành lập theo Hiến chương Hoàng gia năm 1880, với hơn 25.000 học viên đang theo học trên 154 quốc gia.

Thời lượng: 51 giờ
Địa điểm:
Ngày khai giảng: 16/03/2021
Gói học phí: 4.800.000
VND
Yêu cầu tư vấn
Đăng ký ngay

Thông tin của bạn

Đăng ký

Khoá học “Kế toán tài chính” - Accounting (ICAEW CFAB) - Cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản và kỹ năng thành thạo để thực hiện các bút toán, hạch toán các giao dịch, điều chỉnh sổ sách kế toán và lập Báo cáo tài chính đơn giản, gồm các nội dung sau đây:

Duy trì sổ sách tài chính:

 • Lý do cần duy trì sổ sách tài chính và lập báo cáo tài chính
 • Những vấn đề đạo đức khi lập báo cáo tài chính
 • Các nguồn thông tin để lập sổ sách kế toán và báo cáo tài chính
 • Ghi chép và hạch toán các nghiệp vụ phát sinh thu nhập, chi phí, tài sản, nợ và vốn chủ sở hữu dựa trên cơ sở kế toán định mức và quy định pháp luật.
 • Ghi chép sự thay đổi về cấu trúc quyền vốn và quyền sở hữu.
 • Bảng cân đối thử

Điều chỉnh sổ sách kế toán và báo cáo tài chính:

 • Các sai sót trong sổ sách kế toán, báo cáo tài chính và ảnh hưởng của bút toán điều chỉnh
 • Sửa chữa các sai sót trong sổ sách kế toán, báo cáo tài chính bằng việc đối chiếu và các tài khoản tạm thời.
 • Lập bảng cân đối thử mở rộng
 • Lập nhật ký kế toán để ghi chép vào sổ tổng hợp, sửa chữa sai sót trong bản thảo báo cáo tài chính 

Lập báo cáo tài chính

 • Các thành phần chính trong báo cáo tài chính: ý nghĩa và mối liên hệ
 • Các thành tố chính của cơ sở kế toán dồn tích, kế toán tiền mặt và kế toán giá trị thị trường công ty
 • Lập và trình bày bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập và báo cáo lưu chuyển tiền tệ từ sổ sách kế toán và bảng cân đối thử

Khoá học “Kế toán tài chính” - Accounting (ICAEW CFAB) là một trong số 6 môn học bắt buộc để đạt được Chứng chỉ ICAEW CFAB là một chứng chỉ kế toán tài chính & kinh doanh toàn cầu của Viện Kế toán Công chứng Anh & xứ Wales, thành lập theo Hiến chương Hoàng gia từ năm 1880 (ICAEW),hơn 151.700hội viên tại 154 quốc gia, hơn 25.000 học viên đang theo họcvà khoảng5.000 doanh nghiệp/ nhà tuyển dụng hợp tác đào tạo và ghi nhận chứng chỉ này. Chương trình CFAB được xây dựng với 6 môn học có sự tương tác và kết nối chặt chẽ, cung cấp cho người học những kiến thức về Kinh doanh, công nghệ và tài chính, kế toán quản trị, luật, kiểm toán nguyên tắc thuế và kế toán tài chính.

Sau mỗi môn học sẽ có một bài kiểm tra trên máy tính trong 90 phút để đánh giá tại trung tâm khảo thí của ICAEW và bạn sẽ được cấp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB cho mỗi một môn học đã hoàn thành và đạt điểm kiểm tra được trên 55%.

Dù bạn đang bắt đầu sự nghiệp, khởi nghiệp kinh doanh hay đơn giản mong muốn phát triển kỹ năng, chứng chỉ ICAEW CFAB là tấm vé để bạn mở rộng cánh cửa cơ hội làm việc và phát triển sự nghiệp tại các hãng kiểm toán lớn, các tập đoàn đa quốc gia trên toàn cầu chỉ trong vòng 12 tháng tham gia học & thi.

Khi hoàn thành môn học“Kế toán tài chính” Accounting (ICAEW CFAB) này, học viên sẽ đạt được những kiến thức & kỹ năng sau:

 • Thành thạo trong việc hạch toán và cập nhật sổ sách kế toán;
 • Có thể xác định và sửa lỗi, các bút toán điều chỉnh trong sổ sách kế toán và Báo cáo tài chính;
 • Xác định các thành phần của Báo cáo Tài chính, lập và trình bày báo cáo tài chính đơn giản.
 • Người đang khởi nghiệp, kinh doanh riêng, hoặc muốn thay đổi nghề nghiệp qua ngành Kế toán, Kiểm toán, Quản trị kinh doanh;
 • Sinh viên năm cuối ngành Kế toán, Kiểm toán muốn dễ dàng được tuyển dụng vào các tập đoàn đa quốc gia, các công ty kiểm toán Big 4,…
 • Sinh viên ngành Ngoại ngữ, Ngoại thương có mong muốn học thêm về kế toán cơ bản;
 • Kế toán và kiểm toán viên mới hành nghề, muốn có chứng chỉ Kế toán Quốc tế;