Chuyển tới nội dung

Bán hàng & Marketing

Hội thảo miễn phí: GIẢM THIỂU RỦI RO VỀ THUẾ NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN & XÂY DỰNG

Hội thảo miễn phí: GIẢM THIỂU RỦI RO VỀ THUẾ NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN & XÂY DỰNG

Hội thảo miễn phí: GIẢM THIỂU RỦI RO VỀ THUẾ NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN & XÂY DỰNGBạn là...
Kỹ năng Bán hàng thực chiến

Kỹ năng Bán hàng thực chiến

Bán hàng là một nghề đầy thử thách, khó khăn, đòi hỏi tính kiên nhẫn cao. Tuy nhiên, trở...
Kỹ năng Đàm phán & Thương lượng thành công

Kỹ năng Đàm phán & Thương lượng thành công

Đàm phán thương lượng đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của...
Kỹ năng chăm sóc khách hàng hiệu quả

Kỹ năng chăm sóc khách hàng hiệu quả

"Hãy làm thật tốt những gì bạn có thể, khách hàng sẽ quay lại cùng với bạn của họ" - là...
Nâng cao năng lực Giám sát bán hàng

Nâng cao năng lực Giám sát bán hàng

"Lãnh đạo là khả năng gặt hái được những điều phi thường từ những con người bình...